Jukka Käyhkö
Professori (maantiede, ilmasto-opetus)
Turun yliopisto
jukka.kayhko@utu.fi
029 450 2402


Esittelyssä Jukka Käyhkö: ”Ilmastotietoisuus ohjaa suomalaisia kestäviin valintoihin”

Uusi ilmastopanelisti, Turun yliopiston maantieteen professori Jukka Käyhkö, tuo Ilmastopaneeliin monitieteellistä osaamista. Käyhkö näkee ilmastonmuutoksen oireena kestämättömästä kehityksestä. Kansalaisten ilmastoymmärryksessä ja aktivismissa on hänen mukaansa …

Kristiina Lång
Tutkimusprofessori (maaperä, maatalous)
Luonnonvarakeskus
kristiina.lang@luke.fi
puh. 029 532 6474

Esittelyssä Kristiina Regina: ”Maatalouden päästövähennyksiä ei voi jättää maanomistajien kontolle”

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Kristiina Regina toimii toista kautta Ilmastopaneelissa. Reginan tutkimusalana ovat kasvihuonepäästöt ja päästöjen vähentäminen maataloudessa. Reginaa ilahduttaa, että nykyään maakäytön merkityksestä puhutaan, mutta maatalouden …

Paula Kivimaa
Tutkimusprofessori (energia, politiikka, innovaatiot, oikeudenmukaisuus)
Suomen ympäristökeskus
paula.kivimaa@syke.fi
029 525 1283


Esittelyssä Paula Kivimaa: ”Hillintä ja ilmastopolitiikka tarvitsevat kokonaisvaltaista lähestymistapaa”

Uusi ilmastopanelisti, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Paula Kivimaa tuo paneeliin useiden eri näkökulmien hallintaa: hän on tutkinut energia- ja liikennejärjestelmiä ja vähähiilisen yhteiskunnan murrosta. Kivimaan tutkimuksissa …

Jouni Jaakkola
Professori (ilmastonmuutos ja terveys)
Oulun yliopisto
jouni.jaakkola@oulu.fi
040 672 0927

Esittelyssä Jouni Jaakkola: ”Hyvää arkea voi elää kuormittamatta ympäristöä”

Uusi ilmastopanelisti, Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyteen. Jaakkola toivoo, että Suomessa tehtäisiin enemmän ilmastonmuutosskenaarioita ja kansalaisia tiedotettaisiin yhteishyödyistä, joilla voi …

Antti Arasto
Tutkimusalueen johtaja, teollisuuden energia ja vety (energiamurros ja siihen liittyvät teknologiat)
antti.arasto@vtt.fi
040 015 9052

Esittelyssä Antti Arasto: ”Tutkimus luo perustaa asioille, joita emme tiedä tarvitsevamme ylihuomenna”

Uusi ilmastopanelisti, VTT:n tutkimuspäällikkö Antti Arasto tuo paneeliin laajaa osaamista energiasektorilta. Araston mukaan kestävien energiamuotojen vastakkainasettelu pitäisi lopettaa, sillä tarvitsemme niitä kaikkia. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tärkeää …

Peter Lund
Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja
Professori (energia)
Aalto-yliopisto
peter.lund@aalto.fi
040 515 0144Esittelyssä: Peter Lund – ”Tarvittava teknologia vähähiilisyyteen on jo olemassa, nyt tarvitaan vahvaa politiikkaa ja byrokratian purkamista”

Uusi ilmastopanelisti, Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund tuo paneeliin yli 40 vuoden kokemuksensa energia-alalta. Lund on globaalien energiaratkaisujen osaaja, joka on päässyt ensimmäisten joukossa …