• Mikä on Ilmastopaneeli?

  Ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa. Suomen ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain (609/2015) mukaisesti. Ilmastopaneelissa on mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa.

 • Ketkä kuuluvat Ilmastopaneeliin?

  Ilmastopaneeliin kuuluu 15 huippututkijaa, jotka edustavat ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Työtä avustaa sihteeristö.

  Yhteystiedot
 • Mitä Ilmastopaneeli tekee?

  Paneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Paneeli lausuu ilmastosuunnitelmien luonnoksista, antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Loppuraportit, lausunnot ja kannanotot julkaistaan Ilmastopaneelin verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan medialle ja muille sidosryhmille.

  Aineistot
 • Mikä on ilmastonmuutos?

  Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Maapallon keskilämpötila on noussut lähes yhden asteen runsaassa sadassa vuodessa. Ilmastonmuutoksen seurauksena muun muassa merenpinta nousee, sademäärät ja tulvat lisääntyvät ja toisaalla kuivuuskaudet yleistyvät.

  Lue lisää Ilmasto-oppaasta
 • Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä?

  Ilmastonmuutoksen hillintä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä sekä kasvihuonekaasunielujen kuten metsien ja muun kasvillisuuden säilyttämistä ja lisäämistä. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi energiantuotantoon, -kulutukseen ja -tehokkuuteen liittyvin keinoin sekä vaikuttamalla liikenteeseen, rakentamiseen, teollisuuteen, maa- ja metsätalouteen sekä jätehuoltoon.

  Lue lisää Ilmasto-oppaasta