Jouni Jaakkola
Professori (ilmastonmuutos ja terveys)
Oulun yliopisto
jouni.jaakkola@oulu.fi
040 672 0927

Säʹmmlaid kuõskki vuõiggvuõttmeâldlažvuõttvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžž âlgg väʹldded vueʹssen äimmõstååimai plaanummuž

Aarktlaž vuʹvdd pakkan samai jåttlubun ko skääđsuâl kõskkmieʹrin. Säʹmmla vuäǯǯa vuässʼses mottjeei äimmõõzz vaikktõõzzid vuõssmõõzzi jooukâst. Lââʹssen säʹmmla lie alggmeerân di ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž minoritettân …

Jouni Jaakkola
Professori (ilmastonmuutos ja terveys)
Oulun yliopisto
jouni.jaakkola@oulu.fi
040 672 0927

Sápmelaččaid vuoiggalašvuođa váikkuhusaid árvvoštallamat galget váldojuvvot dálkkádatdoaimmaid plánema oassin

Árktalaš guovlu lieggana mihá jođáneappot go eananspábba gaskamearálaččat. Sápmelaččat muosáhit earáhuvvi dálkkádaga váikkuhusaid vuosttažiid joavkkus. Dasa lassin sápmelaččat leat eamiálbmogin sihke gielalaš ja kultuvrralaš unnitlohkun …