Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Professori (ympäristö- ja luonnonvaratalous)
Helsingin yliopisto
markku.ollikainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1201

Mikä EU:n päästövähennystavoitteeksi 2030?

Euroopan unionissa pohditaan parhaillaan 35 prosentin vähennystavoitteen asettamista kasvihuonekaasupäästöille vuoteen 2030 mennessä. Kaavailtu tavoite on löysä suhteessa vuonna 2050 tavoiteltavaan 80-90 prosentin vähennykseen. Mutta mikä …