ILMASTOPANEELI TUO TIETEEN
LÄHEMMÄS PÄÄTÖKSENTEKOA

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.

Valtioneuvosto nimitti paneelin 21.1.2016 nelivuotiskaudeksi. 2016-2019 käynnissä on ilmastopaneelin kolmas toimikausi.

Lue lisää