ILMASTOPANEELI TUO TIETEEN
LÄHEMMÄS PÄÄTÖKSENTEKOA

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.

Vuosina 2024-2027 on käynnissä valtioneuvoston nimittämän Ilmastopaneelin kolmas toimikausi. Ensimmäinen toimikausi oli vuosina 2016-2019. Ennen ilmastolakia Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana 2012-2015.

Ilmastopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa tai tutkimuslaitoksissa päätoimisesti ja tekevät ilmastopaneelityötä sivutoimisesti. Ilmastopanelistit nimitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Ilmastopaneelin työtä avustaa viisihenkinen sihteeristö.

Ilmastopaneelin raportit löydät hankkeiden osioiden alta ja lausunnot vuosikohtaisesti Aineistot ja raportit -osiosta.

Lue lisää