ILMASTOPANEELI TUO TIETEEN
LÄHEMMÄS PÄÄTÖKSENTEKOA

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.

Vuosina 2016-2019 on käynnissä valtioneuvoston nimittämän Ilmastopaneelin ensimmäinen toimikausi. Ennen ilmastolakia Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana 2012-2015.

Lue lisää