Paula Kivimaa
Tutkimusprofessori (ilmastoratkaisut, politiikka ja riskit)
Suomen ympäristökeskus
paula.kivimaa@syke.fi
029 525 1283


Oikeudenmukainen ilmastopolitiikka huomioi tulevien sukupolvien ja haavoittuvimpien oikeudet – meillä ja muualla

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta ja reilusta siirtymästä puhutaan paljon. Reilusta siirtymästä on tullut yksi keskeinen osa Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmaa, joka pyrkii nopeuttamaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä …