Jyri Seppälä

Jyri Seppälä
Professori
kestävä kulutus ja tuotanto,
SYKE
jyri.seppala@ymparisto.fi
puh. 040 740 1708

Katse omiin tekoihin

Moni olisi toivonut kunnianhimoisempia tavoitteita EU:n vuoteen 2030 ulottuviin ilmastolinjauksiin. EU:n esimerkin voima on tärkeä, vaikka toisaalta tiedämme hyvin, ettei sen päästövähennystoimilla maapalloa pelasteta. Ilmastoasiat ratkeavat pitkälti …

Markku Ollikainen

Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Professori, ympäristöekonomia
Helsingin yliopisto
markku.ollikainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1201

Pelkkä päästövähennystavoite ei riitä

Korjatessaan ilmasto- ja energiapolitiikan linjaansa 22.1.2014 EU:n komissio asetti yhden selkeän tavoitteen: EU:n tulisi vähentää päästöjä vuoden 1990 tasolta 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. EU:lle …

Yhteiskunnan myrskynkestävyys ja sähköverkon omistus

Fortumin viimeviikkoinen ilmoitus alueellisten ja paikallisten sähköverkkojensa myynnistä pääosin ulkomaisille sijoittajille herätti paljon kiinnostusta. Mutta onko sähköverkkojen omistus tärkein sähköverkkoamme koskeva kysymys, voidaanko omistajuuteen vaikuttamalla …

Markku Ollikainen

Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Professori, ympäristöekonomia
Helsingin yliopisto
markku.ollikainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1201

Mikä EU:n päästövähennystavoitteeksi 2030?

Euroopan unionissa pohditaan parhaillaan 35 prosentin vähennystavoitteen asettamista kasvihuonekaasupäästöille vuoteen 2030 mennessä. Kaavailtu tavoite on löysä suhteessa vuonna 2050 tavoiteltavaan 80-90 prosentin vähennykseen. Mutta mikä …