Kati Kulovesi

Kati Kulovesi
Professori
kansainvälinen oikeus,
Itä-Suomen yliopisto
kati.kulovesi@uef.fi
puh. 050 439 217

Tulevaisuuden ilmastoregiimi saatiin vihdoin valmiiksi Katowicessa – seuraavaksi kunnianhimon kimppuun

Joulukuussa 2018 YK:n ilmastokokous Puolan Katowicessa saavutti yhteisymmärryksen niin kutsutusta Pariisin sääntökirjasta eli sopimuksen yksityiskohtaisista toimeenpanosäännöistä. Tämä oli merkittävä saavutus ottaen huomioon, että kansainvälinen poliittinen …

Marja Järvelä

Marja Järvelä
Professori, emerita
yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto
marja.jarvela@jyu.fi
puh. 040 805 4141

Kuluttajista ilmastokansalaisiksi

Kuluttajilta peräänkuulutetaan ilmastotoimia. Syytä onkin, sillä kulutuksen on laskettu aiheuttavan lähes 70 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Kuluttajan odotetaan toimivan vastuullisesti ja hankkivan tietoa siitä, mitkä valinnat ovat ilmaston kannalta kestäviä vai pitäisikö jotain jättää kokonaan hankkimatta.

Ilkka Ratinen
Ilkka Ratinen
apulaisprofessori,
Lapin yliopisto
ilkka.ratinen@ulapland.fi
puh. 040 484 4116

Ilmastokasvatuksessa pitää olla mukana toivoa

llmastopaneelin ilmastokasvatushanke kehittää työkaluja ilmastonmuutoksen käsittelemiseen kouluissa. Kaksi vuotta kestävä hanke käynnistyi tammikuussa ensimmäisellä työpajalla.

Kristiina Regina

Kristiina Regina
Professori
Luonnonvarakeskus (kasvihuonekaasupäästöt, päästöjen vähentäminen)
kristiina.regina@luke.fi
puh. 029 532 6474

Milloin energia- ja ilmastostrategia jalkautuu maatalouteen?

Maatalouden yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt (metaani, dityppioksidi ja hiilidioksidi) ovat noin 20 % Suomen kokonaispäästöistä. Mukana on laskevia päästölähteitä, mutta kokonaisuudessaan nämä päästöt eivät ole laskeneet 1990-luvun …

Ilmastopaneeli julkaisi selvityksen cleantechistä

Cleantech eli puhtaat teknologiat tarkoittavat kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden tyypillisistä vaihtoehdoista. Suomen Ilmastopaneeli tarkastelee tuoreessa selvityksessään cleantechin …