Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Emeritusprofessori (ympäristö- ja luonnonvaratalous)
Helsingin yliopisto
markku.ollikainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1201

Metsänielun vertailutason tekninen korjaus ei poista Suomen nieluhaasteita

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudet metsänielun vertailutason laskelmat saivat Mikko Tiirolan (MT 23.10.2023 / Savonmaa 18.10.2023) kommentoimaan Ilmastopaneelin esittämää huolta maankäyttösektorin nettonielun tilasta. Valitettavasti Tiirolan kommentit antavat …

Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Emeritusprofessori (ympäristö- ja luonnonvaratalous)
Helsingin yliopisto
markku.ollikainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1201

Suomen tulee löytää kustannustehokkain tapa saavuttaa nielutavoitteet

Viime aikojen uutisoinnista (mm. Kauppalehti, Tekniikka&Talous, Maaseudun Tulevaisuus ja Verkkouutiset 10.5. sekä Lapin Kansa 12.5.) voi saada väärän käsityksen Ylen A-studiossa 8.5. käydystä keskustelusta. Selvennyksenä: …

Sirkku Juhola
Professori (sopeutuminen)
Helsingin yliopisto
sirkku.juhola@helsinki.fi
029 415 7387

Epäoikeudenmukaisuuksien tunnustaminen ja hyvittäminen ovat oikeudenmukaisen sopeutumisen haasteita

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hankkeen tutkijat perehtyivät sopeutumisen oikeudenmukaisuuteen ja kehittivät indikaattoreita sen analysoimiseksi. Tulosten mukaan tunnustava ja hyvittävä oikeudenmukaisuus ovat heikoimmin mukana ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa. Ilmastonmuutoksen …

Jouni Jaakkola
Professori (ilmastonmuutos ja terveys)
Oulun yliopisto
jouni.jaakkola@oulu.fi
040 672 0927

Säʹmmlaid kuõskki vuõiggvuõttmeâldlažvuõttvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžž âlgg väʹldded vueʹssen äimmõstååimai plaanummuž

Aarktlaž vuʹvdd pakkan samai jåttlubun ko skääđsuâl kõskkmieʹrin. Säʹmmla vuäǯǯa vuässʼses mottjeei äimmõõzz vaikktõõzzid vuõssmõõzzi jooukâst. Lââʹssen säʹmmla lie alggmeerân di ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž minoritettân …

Jouni Jaakkola
Professori (ilmastonmuutos ja terveys)
Oulun yliopisto
jouni.jaakkola@oulu.fi
040 672 0927

Sápmelaččaid vuoiggalašvuođa váikkuhusaid árvvoštallamat galget váldojuvvot dálkkádatdoaimmaid plánema oassin

Árktalaš guovlu lieggana mihá jođáneappot go eananspábba gaskamearálaččat. Sápmelaččat muosáhit earáhuvvi dálkkádaga váikkuhusaid vuosttažiid joavkkus. Dasa lassin sápmelaččat leat eamiálbmogin sihke gielalaš ja kultuvrralaš unnitlohkun …