Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on ilmastopolitiikassa keskeinen kysymys, sillä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää merkittävää systeemistä muutosta esimerkiksi energia-, ruoka- ja liikennejärjestelmissä. On tärkeää varmistaa, että murros toteutetaan reilusti – niin ettei kukaan jää pahasti jälkeen tai kärsi muutoksesta kohtuuttomasti.

Tavoitteet: Hankkeessa tarkastellaan reilua murrosta oikeudenmukaisuuden neljästä ulottuvuudesta. Jako-oikeudenmukaisuus kiinnittää huomion politiikkatoimien vaikutusten oikeudenmukaiseen jakautumiseen alueiden, ihmisryhmien ja yksittäisten ihmisten välillä. Menettelytapojen oikeudenmukaisuus huomioi ihmisten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa muutosten suunnitteluun ja toteutukseen. Tunnustava sosio-kulttuurinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa esimerkiksi erilaisten maailmankatsomusten, valta-asemien ja elämäntapojen huomioimista ilmastopolitiikassa. Hyvittävä oikeudenmukaisuus keskittyy politiikan tuottamien ei-toivottujen jakovaikutusten lievittämiseen.

Käytännössä: Hankkeessa tarkennetaan reilun murroksen ulottuvuuksia sekä ilmastonmuutoksen hillintään että sopeutumiseen liittyen ja kehitetään tarkastelukehikko Suomen ilmastopolitiikan laatimisen, toimeenpanon ja arvioinnin tueksi. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan ilmastopolitiikan vaikutuksia erityisesti kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Keskiössä ovat energia, liikenne ja ruoka sekä alueelliset kysymykset. Saamelaisia alkuperäiskansana koskevia oikeudenmukaisuuskysymyksiä tarkastellaan erikseen. Hankkeessa tuotetaan analyysia ja politiikkasuosituksia sekä järjestetään sidosryhmätyöpajoja.

Hanke toteutetaan 1.1.2021–30.4.2023.

Mukana ovat Aalto-yliopisto, SYKE, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

Paula Kivimaa
Tutkimusprofessori
Suomen ympäristökeskus
paula.kivimaa@syke.fi +358 29 525 1283

Julkaisut