Suomen ilmastopaneeli - The Finnish Climate Change Panel


http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/kuvat/kuvitus/Kaskas_Lukes_tutkijat_HIGHRES-1.jpg

Ilmastopaneeli tuo tieteen lähemmäs päätöksentekoa

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.

Ilmastopaneelissa on mukana 14 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Työtä avustaa nelihenkinen sihteeristö.

Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin.

Valtioneuvosto nimitti paneelin 21.1.2016 nelivuotiskaudeksi. 2016-2019 käynnissä on ilmastopaneelin kolmas toimikausi.