ILMASTOPANEELI TUO TIETEEN
LÄHEMMÄS PÄÄTÖKSENTEKOA

Ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain mukaisesti. Se edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.

Ilmastopaneelissa on mukana 14 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Työtä avustaa kaksi sihteeriä.

Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin.

Valtioneuvosto nimitti paneelin 19.12.2019 nelivuotiskaudeksi tiedelaitoksilta ja korkeakouluilta saatujen ehdotusten perusteella. 2020-2023 käynnissä on Ilmastopaneelin neljäs toimikausi. Ennen ilmastolakia Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana 2012-2015.