Suomen ilmastopaneeli - The Finnish Climate Change Panel


http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/kuvat/kuvitus/etusivu/kazuend-30877.jpg

Ilmastokasvatuksesta metsätuhojen todennäköisyyteen ja sähköautoilun kannustimiin – Ilmastopaneeli pureutuu selvityksissään ajankohtaisiin ilmastokysymyksiin

Suomen Ilmastopaneeli toteuttaa parhaillaan useita ajankohtaisiin ilmastokysymyksiin keskittyviä selvityksiä. Paneeli pyrkii muun muassa kartoittamaan muiden kansallisten ilmastopaneelien toimintaa, parantamaan Suomessa tehtävää ilmastokasvatusta, selkiyttämään hiilineutraaliuden ja osallistamisen käsitteitä ilmastopolitiikassa sekä selvittämään sähköautoilua edistäviä ohjauskeinoja Suomessa. Lisäksi paneeli kartoittaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien metsätuhojen todennäköisyyttä ja suuruusluokkaa sekä ilmastonmuutoksen vesihuollolle aiheuttamia uhkia ja niiden varalle Suomessa tehtyjä suunnitelmia.

Blogi

TiedotteetTwitter