Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä YK:n ilmastokokouksen aikana

YK:n ilmastokokous (COP 28) järjestetään Dubaissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 30.11.–12.12.2023. Suomen ilmastopaneelin jäsenet seuraavat uusinta ilmastotutkimusta ja ovat median käytettävissä kokouksen aikana. Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ja antaa suosituksia ilmastopoliittiseen päätöksentekoon.

Kokouksen keskeisiä teemoja ovat ilmastotoimien riittävyyden tarkastelu, päästöjen vähentäminen, fossiilisista polttoaineista irtautuminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastorahoitus sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja ja menetyksiä koskevat rahoitusjärjestelyt. Ilmastopaneelin tutkijat taustoittavat mielellään ajankohtaisia aiheita ilmastokokoukseen liittyen.

Ilmastotoimia on vauhditettava rivakasti, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua Pariisin sopimuksessa määritetylle tavoitetasolle. Kokouksen yhteydessä tehdään ensimmäinen maailmanlaajuinen tilannekatsaus, joka arvioi Pariisin sopimuksen toimeenpanoa ja ilmastotavoitteiden toteutumista. Maat ovat sitoutuneet päivittämään kansalliset ilmastotavoitteensa tilannekatsauksen pohjalta vuoteen 2025 mennessä.

Hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin odotetaan nousevan esiin ilmastokokouksen keskusteluissa. Ilmastopaneeli julkaisee joulukuussa raportin teknisten hiilinielujen käyttöönottopotentiaalista ja kustannuksista Suomessa. Selvitys keskittyy bioperäisen hiilidioksidin teollisiin lähteisiin huomioiden nykyisten ja suunniteltujen laitosten näköpiirissä olevat käyttöiät sekä päästöjen kehityksen. Lisäksi tarkastellaan hiilidioksidin varastointimahdollisuuksien ja teknologioiden kehitystä ja käyttöönottonäkymiä Suomessa ja lähialueilla. Raportista järjestetään toimittajille taustoittava tilaisuus torstaina 14.12.2023 klo 9–10.

Ilmastopaneelin asiantuntijat seuraavat kokousta paikan päällä Dubaissa

 • Markku Ollikainen (yleiskuva ilmastokokouksesta, maailmanlaajuinen tilannekatsaus, päästövähennykset, ilmastorahoitus)
  Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori
  puh. +358 50 415 1201, markku.ollikainen@helsinki.fi
  Dubaissa 30.11. –10.12.2023
 • Antti Arasto (hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi, vetyratkaisut, fossiilienergiasta irtautuminen, teollisuuden energia ja päästövähennykset, sähköistyminen)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja VTT:n tutkimusalueen johtaja
  puh. +358 40 015 9052, antti.arasto@vtt.fi
  Dubaissa 4.–6.12.2023
 • Jukka Käyhkö (kaupungit, globaali etelä, kestävä kehitys, ilmastokasvatus, oikeudenmukainen siirtymä)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Turun yliopiston professori
  puh. +358 40 522 5212, jukka.kayhko@utu.fi
  Dubaissa 2.–7.12.2023

Ilmastopaneelin asiantuntijat seuraavat ilmastoneuvotteluihin liittyviä teemoja Suomessa

 • Jyri Seppälä (metsien hiilinielu, päästövähennykset, maailmanlaajuinen tilannekatsaus)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Suomen ympäristökeskuksen professori
  puh. 040 740 1708, jyri.seppala@syke.fi
 • Hannele Korhonen (ilmastonmuutoksen eteneminen ja vaikutukset, IPCC:n raportit)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori
  puh. 029 539 2135, hannele.korhonen@fmi.fi
 • Sirkku Juhola (ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston professori
  puh. 029 415 7387, sirkku.juhola@helsinki.fi
 • Peter Lund (vihreä energiasiirtymä, globaalit energiakysymykset)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Aalto-yliopiston professori
  puh. 040 515 0144, peter.lund@aalto.fi
 • Kristiina Lång (ruoantuotanto ja maankäyttösektorin ilmastotoimet)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
  puh. 029 532 6474, kristiina.lang@luke.fi
 • Jouni Jaakkola (ilmastonmuutos, terveys ja alkuperäiskansat)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Oulun yliopiston professori
  puh. 040 672 0927, jouni.jaakkola@oulu.fi
 • Annukka Vainio (käyttäytymismuutos, ilmastoviestintä ja oikeudenmukainen siirtymä)
  Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston professori
  puh. 050 471 9843, annukka.vainio@helsinki.fi

Lisätietoja

 • Kaikkien Ilmastopaneelin jäsenten yhteystiedot ja erityisalat löytyvät verkkosivuiltamme yhteystiedot-osiosta.
 • Sanna Autere, Suomen ilmastopaneelin viestinnän asiantuntija, puh. 050 532 9301, sanna.autere@helsinki.fi