Ilmastopaneeli: Suomessa tehtävä kattava ilmastoriskiarviointi

Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia riskejä luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa ja näihin vaikutuksiin on sopeuduttava myös Suomessa. Ilmastonmuutos paitsi muuttaa hitaasti vallitsevia luonnonoloja myös vaikuttaa poikkeuksellisten sääilmiöiden …

Ilmastopaneeli luovutti raportin ministeri Rehnille

Edellinen ilmastopaneeli valmisteli raportin energia- ja ilmastostrategian seurantaan liittyen. Valmistuneen loppuraportin luovuttivat 15.1.2016 työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehnille ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen sekä hankkeesta vastannut professori Marja Järvelä. Loppuraportin …

Ilmastopaneeli kannustaa suomalaisia muuttamaan liikkumisen tapojaan

Suomen ilmastopaneelin ”Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liikenteessä” -selvityshanke kannustaa suomalaisia muuttamaan liikkumisen tapojaan. Hanketta vetänyt tutkijatohtori ja Ilmastopaneelin jäsen Heikki Liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta …

Suomen ilmastopaneeli: Ilmastokasvatusta lisättävä Suomessa

Jotta ilmastokysymykset otetaan nykyistä paremmin hyvin huomioon, tulee ilmastokasvatusta lisätä sekä perusopetuksessa mutta etenkin lukio- ja aikuisopetuksessa, arvioi Suomen ilmastopaneelin tuore raportti ”Ilmastokasvatus osaamisen ja …

Ilmastopaneeli: Suomen on toimittava aktiivisesti ilmastoneuvottelujen edistämiseksi

Suomen ilmastopaneeli on julkaissut politiikkasuosituksen koskien kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja.Ilmastopaneeli haluaa Suomen toimivan aktiivisesti neuvotteluiden edistämiseksi. Tavoitteena tulee sen mielestä olla kunnianhimoisen, maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen aikaansaaminen joulukuussa Pariisissa. Pariisin sopimukseen …

Ilmastopaneeli: Ilmastokasvatusta tarvitaan kaikilla aloilla

Suomen Ilmastopaneeli näkee ilmastokasvatuksen jatkossa välttämättömänä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen dosentti Hannele Cantell puhui 24.2.2015 Ilmastokasvatuksen seminaarissa. – Ilmastokasvatus on opetusta …