Ilmastopaneeli lausui keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta

Suomen ilmastopaneeli antoi lausunnon Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU). Ilmastopaneeli toteaa tyydytyksellä, että suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden ja sidosryhmien kesken. Toimijoilla on …

Ilmastopaneelilta uusi politiikkasuositus

Ilmastopaneeli on julkaissut uuden politiikkasuosituksen. Sen aihe on ilmastonmuutoksen riskien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvä vastuunjako. Edellisen ilmastopaneelin kaudella toteutettu työ suosittaa johtopäätöksissään muun muassa …

Ilmastopaneeli: Suomessa tehtävä kattava ilmastoriskiarviointi

Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia riskejä luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa ja näihin vaikutuksiin on sopeuduttava myös Suomessa. Ilmastonmuutos paitsi muuttaa hitaasti vallitsevia luonnonoloja myös vaikuttaa poikkeuksellisten sääilmiöiden …

Ilmastopaneeli luovutti raportin ministeri Rehnille

Edellinen ilmastopaneeli valmisteli raportin energia- ja ilmastostrategian seurantaan liittyen. Valmistuneen loppuraportin luovuttivat 15.1.2016 työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehnille ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen sekä hankkeesta vastannut professori Marja Järvelä. Loppuraportin …