Ilmastopaneeli: Suomen on toimittava aktiivisesti ilmastoneuvottelujen edistämiseksi

Suomen ilmastopaneeli on julkaissut politiikkasuosituksen koskien kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja.Ilmastopaneeli haluaa Suomen toimivan aktiivisesti neuvotteluiden edistämiseksi. Tavoitteena tulee sen mielestä olla kunnianhimoisen, maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen aikaansaaminen joulukuussa Pariisissa. Pariisin sopimukseen …

Ilmastopaneeli: Ilmastokasvatusta tarvitaan kaikilla aloilla

Suomen Ilmastopaneeli näkee ilmastokasvatuksen jatkossa välttämättömänä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen dosentti Hannele Cantell puhui 24.2.2015 Ilmastokasvatuksen seminaarissa. – Ilmastokasvatus on opetusta …

Ilmastonmuutosta käsiteltävä lukion eri oppiaineissa

Lukiokoulutuksen tuntijako vahvistettiin marraskuussa 2014 ja opetushallitus valmistelee parhaillaan opetussuunnitelman perusteita. Suomen ilmastopaneeli pitää välttämättömänä, että lukiokoulutuksen keskeiseksi tavoitteeksi nostetaan perusopetuksen tavoin kestävän elämäntavan edistäminen. …

Maankäyttö sisällytettävä maatalouden ilmastopolitiikkaan

Suomen Ilmastopaneeli selvitti, millaista olisi viljelijöiden hyväksymä ja samalla taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa. Tutkimusraportin mukaan päästöjen vähentäminen olisi edullisinta maankäytön muutoksilla, joita ei …