Ilmastopaneelin arvio ilmastotoimien riittävyydestä

Suomen ilmastopaneeli on tehnyt arvion keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) toimien riittävyydestä ja vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta paneelille ja tutkimuslaitoksille esitetyn pyynnön mukaisesti. Syyskuun 2021 budjettiriihen …

Hakuilmoitus: Suomen ilmastopaneelin hankkeet -avustushaku 2021

Avustuksen kohteena oleva toiminta Ympäristöministeriö avustaa ilmastolain mukaisen Suomen ilmastopaneelin hankkeita. Avustushaku on kohdennettu ilmastopaneelin jäsenille ja sen organisaatioille. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n …