Maankäyttösektorin nettonielua on vahvistettava kiireellisesti

Suomen maankäyttösektori on ensimmäistä kertaa nielun sijaan päästölähde – 2,1 Mt CO2-ekvivalenttia – Tilastokeskuksen tuoreiden pikaennakkotietojen mukaan. Nettonielun romahdus vaarantaa vakavasti Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja erityisesti …

Suomen ilmastopaneelin hankkeiden rahoitushaku 3.-25.5.2022

Avustuksen kohteena oleva toiminta Ympäristöministeriö avustaa ilmastolain mukaisen Suomen ilmastopaneelin hankkeita. Avustushaku on kohdennettu ilmastopaneelin jäsenille ja sen organisaatioille. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n …

Ilmastopaneelin arvio ilmastotoimien riittävyydestä

Suomen ilmastopaneeli on tehnyt arvion keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) toimien riittävyydestä ja vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta paneelille ja tutkimuslaitoksille esitetyn pyynnön mukaisesti. Syyskuun 2021 budjettiriihen …