Jokaiselle löytyy vaikuttajan paikka ilmastotoimissa

Yhteiskunnan eri toimijoiden osallistaminen politiikkatoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen edistää demokratian toteutumista. Suomen ilmastopaneelin tuoreen politiikkasuosituksen mukaan toimivan osallistamisen yksi tärkeimmistä kulmakivistä on kokemus osallisuuden vaikuttavuudesta …

Ilmastopaneeli lausui keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta

Suomen ilmastopaneeli antoi lausunnon Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU). Ilmastopaneeli toteaa tyydytyksellä, että suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden ja sidosryhmien kesken. Toimijoilla on …