Jokaiselle löytyy vaikuttajan paikka ilmastotoimissa

Yhteiskunnan eri toimijoiden osallistaminen politiikkatoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen edistää demokratian toteutumista. Suomen ilmastopaneelin tuoreen politiikkasuosituksen mukaan toimivan osallistamisen yksi tärkeimmistä kulmakivistä on kokemus osallisuuden vaikuttavuudesta …