Finlands klimatpanel 2020-2023

Markku Ollikainen (ordförande för Klimatpanelen)
Professor (miljöekonomi)
Helsingfors universitet
050 4151201

Antti Arasto
Forskingsledare (energi)
Teknologiska forskningscentralen VTT
+358 400 159 052

Ari Ekroos
Professor (juridik)
Aalto universitet
+358 503 734 893

Jouni Jaakkola
Professor (hälsa, klimatförändring)
Uleåborgs universitet
+358 40 672 0927

Sirkku Juhola
Professor (miljövetenskap)
Helsingfors universitet
+358 29 415 7387

Paula Kivimaa
Forskningsprofessor (trafik, hållbara städer)
Finlands miljöcentral (SYKE)
+358 295 251 283

Hannele Korhonen
Forskningsprofessor, Program direktör för klimatforskning
Meteorologiska Institutet
+358 29 539 2135

Jarek Kurnitski
Professor (konstruktion)
Aalto universitet

Jukka Käyhkö
Professor (geografi, klimatologi)
Åbo universitet
+358 29 450 2402

Peter Lund
Professor (energi)
Aalto universitet
+358 405 150 144

Tuula Packalen
Forskningsprofessor (skogsvetenkap)
Naturresursinstitutet (Luke)
+358 295 325 351

Kristiina Regina
Professor, jordmåns- och naturresursforskning
Naturresursinstitutet (Luke)
+358 2 95 326 474

Jyri Seppälä
Professor (hållbar konsumtion och produktion)
Finlands miljöcentral SYKE
+358 407 401 708

Annukka Vainio
Biträdande professor (social psychologi, kommunikation, beteende)
Helsingfors universitet
+358 504 719 843

Timo Vesala
Forskningsprofessor (kolsänkör)
Helsingfors universitet
+358 405 779 008

Sekretariat

Heta-Elena Heiskanen
Generalsekretare (Klimatpanelen)
Specialsakkunnig (Miljöministeriet, YM)
+358 295 250 380

info@ilmastopaneeli.fi