Finlands klimatpanel 2024-2027

Jyri Seppälä (ordförande för Klimatpanelen)
Professor (hållbar konsumtion och produktion)
Finlands miljöcentral SYKE
jyri.seppala@syke.fi
+358 407 401 708

Lassi Ahlvik
Helsingfors universitet
lassi.ahlvik@helsinki.fi
040 617 6877

Antti Arasto
Forskingsledare (energi)
Teknologiska forskningscentralen VTT
antti.arasto@vtt.fi
+358 400 159 052

Jaana Halonen
Institutet för hälsa och välfärd
jaana.halonen@thl.fi
029 524 6100

Paula Kivimaa
Forskningsprofessor (trafik, hållbara städer)
Finlands miljöcentral (SYKE)
paula.kivimaa@syke.fi
+358 295 251 283

Kati Koponen
VTT
kati.koponen@vtt.fi
040 487 8123

Hannele Korhonen
Forskningsprofessor, Program direktör för klimatforskning
Meteorologiska Institutet
hannele.korhonen@fmi.fi
+358 29 539 2135

Kati Kulovesi
University of Eastern Finland
kati.kulovesi@uef.fi
050 439 2173

Jarek Kurnitski
Professor (konstruktion)
Aalto universitet
jarek.kurnitski@aalto.fi

Heikki Lehtonen
Naturresursinstitutet (Luke)
heikki.lehtonen@luke.fi
029 532 6316

Heikki Liimatainen
Tampere universitet
heikki.liimatainen@tuni.fi
040 849 0320

Raisa Mäkipää
Naturresursinstitutet (Luke)
raisa.makipaa@luke.fi
029 532 2197

Sampo Soimakallio
Finlands miljöcentral (SYKE)
sampo.soimakallio@syke.fi
029 525 1803

Risto Soukka
LUT universitet
risto.soukka@lut.fi
0400 723 094

Anne Toppinen
Helsingfors universitet
anne.toppinen@helsinki.fi
050 415 0219

Sekretariat

Laura Ticklén
Specialist på kommunikation
Klimatpanelen
laura.ticklen@syke.fi
+358 50 595 2412

Heta-Elena Heiskanen
Generalsekretare (Klimatpanelen)
Specialsakkunnig (Miljöministeriet, YM)
+358 295 250 380

Maria Karttunen
Vetenskaplig sekretare
Klimatpanelen
maria.karttunen@helsinki.fi
+358 50 573 3090

Marianne Leino
Vetenskaplig sekretare
Klimatpanelen
marianne.leino@helsinki.fi
+358 50 563 7908

Sally Weaver
Samordnare
Klimatpanelen
sally.weaver@helsinki.fi
+358 50 376 8391

Sekretariat:

info@ilmastopaneeli.fi