Finlands klimatpanel 2016-2019

Markku Ollikainen (ordförande för Klimatpanelen)
Professor, miljöekonomi, Helsingfors universitet
050 4151201

Antti Asikainen
Forskningsprofessor, skogsteknologi, Naturresursinstitutet
029 532 3250

Marja Järvelä
Professor, emerita, samhällspolitik, Jyväskylä universitet
040 805 4141

Markku Kanninen
Professor, skogsvetenskap, Helsingfors universitet
02941 58133

Maria Kopsakangas-Savolainen
Forskningsprofessor, energiekonomi, Uleåborgs universitet
040 187 4284

Kati Kulovesi
Professor, miljörätt, Östra Finlands universitet
050 439 2173

Marita Laukkanen
Ledande forskare, forskningsledare, miljöekonomi, VATT
040 304 5533

Heikki Liimatainen
Forskningsprofessor, trafikforskning, Tammerfors tekniska universitet
040 849 0320

Lassi Linnanen
Professor, energisystem och miljöekonomi, Villmanstrands tekniska universitet
050 550 3305

Timo Lanki
Ledande forskare, miljöhälsa, Institutet för hälsa och välfärd THL
029 524 6326

Ilkka Ratinen
Forskardoktor, Lapplands universitet
050 344 9582

Kristiina Regina
Professor, jordmåns- och naturresursforskning, Naturresursinstitutet
029 532 6474

Jyri Seppälä
Professor, hållbar konsumtion och produktion, Finlands miljöcentral SYKE
040 740 1708

Yrjö Viisanen
Forskningsledare, atmosfärvetenskaper, Meteorologiska institutet
050 336 6919

Sekretariat

Konsultativ tjänsteman Pirkko Heikinheimo, miljöministeriet
0295 250 078

Doktorand Sanna Lötjönen, Helsingfors universitet
02941 58091

info@ilmastopaneeli.fi