Finlands klimatpanel – främjar dialogen mellan vetenskap och beslutsfattande

Finlands klimatpanel är en oberoende, tvärvetenskaplig tankesmedja som består av finländska toppforskare som främjar dialogen mellan vetenskap och politik. Panelen tillhandahåller vetenskaplig rådgivning för beslutsfattare och sörjer för en tvärvetenskaplig synvinkel på verksamheten på olika sektorer. Panelen fungerar också som rådgivare för ministerarbetsgruppen för bioekonomi och ren energi. Panelen har som uppgift att utvärdera klimatpolitikens enhetlighet och ser till att de förverkligade åtgärderna i förhållande till de utmaningar som klimatförändringen orsakar är tillräckliga. Klimatpanelen yttrar sig också om klimatpolitiska planer.

Statsrådet utnämnde den nuvarande panelen 19.12.2019 för en fyraårsperiod. Klimatpanelen tillsattes med stöd av den klimatlag som trädde i kraft 1.6.2015. Medlemmarna representerar olika vetenskapsområden från pedagogik till atmosfärisk forskning. Den nuvarande panelen består av 15 medlemmar. Ordförande för panelen är Markku Ollikainen, professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet.

Panelen får uppdrag från olika ministerier och ministeriearbetsgrupper. Panelen verkställer utredningar som understöder förberedandet och förverkligandet av klimatpolitik och -lagstiftning i Finland.

Hittills har panelen producerat flera utredningar och analyser om begränsning av och anpassning till klimatförändringen, samt om nyckelteman och utmaningar som ingår i förverkligandet av dem. Målet är att främja planerandet och uppbyggandet av en hållbar framtid i Finland.