Yrjö Viisanen

Tarvitsemme globaalit seurantajärjestelmät ilmastonmuutoksen syiden selvittämiseen

Kysyimme professori Yrjö Viisaselta, miksi ilmastonmuutoksesta keskusteleminen on hänelle tärkeää ja minkä konkreettisen, myönteisen muutoksen hän toivoo näkevänsä ilmastotyössä.

Haluan, että maapallo säilyy mahdollisimman elinkelpoisena tuleville sukupolville. Ilmatieteen laitoksen tutkimusjohtajana pidän velvollisuutenani osallistua julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Pyrin esittämään mahdollisimman puolueettoman luonnontieteilijän näkemyksen asioihin. Vaikutan päätöksilläni ilmatieteen laitoksen tutkimuksen suuntautumiseen ja siksi on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset kytkennät ja siitä syntyvät tietotarpeet.

”On erityisen tärkeää ymmärtää, mikä on ihmisen toiminnasta aiheutuvaa ja mikä on maapallon ilmastojärjestelmän luonnollista vaihtelua.”

Maapallon ilmasto on ollut ja tulee olemaan jatkuvassa muutostilassa. On erityisen tärkeää ymmärtää, mikä on ihmisen toiminnasta aiheutuvaa ja mikä on maapallon ilmastojärjestelmän luonnollista vaihtelua. Tietoa tarvitaan, kun halutaan ehkäistä ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen etenemistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kehittyneissä maissa kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa on jo melko hyvät seurantajärjestelmät ilmastonmuutoksen syiden selvittämiseen. Vastaavanlaiset seurantajärjestelmät tarvitaan myös globaalisti. Tämä on merkittävä haaste Suomen ja muiden kehittyneiden maiden kehitysaputyölle.

Tuon ilmastopaneeliin yhteyden luonnontieteelliseen tiedeyhteisöön, josta löytyy paras tieto maapallon ilmastojärjestelmän toiminnasta. Mielestäni kokonaisvaltaista uusiutuviin energialähteisiin siirtymistä tulee vauhdittaa.