Timo Lanki

Tietoisuus ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista lisää motivaatiota ilmastotalkoisiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen professori Timo Lanki tuo esiin terveysnäkökulman ilmastotyössä.

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen on tärkeää, koska se on merkittävimpiä yhteiskuntaa ja ympäristöä muokkaavia tekijöitä niin globaalisti kuin Suomessakin. Omaa osaamisaluettani ovat ilmastonmuutoksen ja sen torjuntatoimien, erityisesti energiantuotannossa ja yhdyskuntarakenteessa tapahtuvien muutosten, vaikutukset terveyteen.

Suomessa tarvitaan kattava arvio ilmastonmuutokseen liittyvistä tärkeimmistä terveyshaitoista tulevaisuudessa. Yleistä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista terveyteen tulee myös lisätä – tietoisuus terveysvaikutuksista voi osaltaan motivoida kansalaisia ilmastotalkoisiin.

”Suomessa tarvitaan kattava arvio ilmastonmuutokseen liittyvistä tärkeimmistä terveyshaitoista tulevaisuudessa.”

Ilmastopaneelissa pyrin tuomaan terveysnäkökohdat esiin monipuolisesti ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista koskevissa kysymyksissä. Tulevaisuudessa toivon näkeväni terveysvaikutukset huomioitavan ilmastopolitiikan eri tasoilla nykyistä useammin ja perusteellisemmin. Usein on mahdollista löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä ilmastoa että kansanterveyttä.