Markku Ollikainen

Markku Ollikaisen mielestä Suomi on ilmastopolitiikan ”tunnollinen peesaaja”

Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikaisella ei ole mairittelevaa sanottavaa Suomen roolista ilmasto- ja energiapolitiikasta. EU:n päästökauppaa, bioenergiaa sekä lukuisia muita ilmastopolitiikan kysymyksiä tutkinut taloustieteilijä kuvaa Suomea velvoitteiden suorittajaksi, joka ei halua olla edelläkävijä.

”Suomi on tunnollinen velvoitteiden saavuttaja, jonka takaportti on kansainvälisten päästöoikeuksien ostaminen. Olemme passiivisia emmekä tee aloitteita päästökauppasektorin ulkopuolisten alojen ilmastotoimien vahvistamiseksi.”

Kunnista virtaa

Ollikaisen suuri huoli on, että kansalaisten halukkuus ilmastotoimiin ei kanavoidu poliittiseen päätöksentekoon. Positiivista liikehdintää nimittäin on. Ollikaisen mukaan kunnat ovat monessa suhteessa aktiivisimpia ilmastopolitiikan edistäjiä ja yritysten joukosta nousee kiinnostavia prosessiteollisuuden ja ympäristöyrityksiä viemään eteenpäin alan teknologiaa.

Vihreä talous ei kuitenkaan ole automaattinen tae, jolla ilmasto- ja energiakysymykset ratkaistaan ja tehdään samalla vielä voittoa.

”Mahdollisuus on olemassa, mutta takeita ei ole. Yhtä hölmöä kuin sanoa, että vihreä talous on tulevaisuuden vientiveturi, on sanoa, että se on liian kallista eikä siihen siksi kannata panostaa”, hän kiteyttää. Onnistumiseen globaaleilla markkinoilla tarvitaan hyvää liiketoimintaosaamista ja myös onnea.

Ollikainen muistuttaa, että modernissa taloustieteessä vihreä talous ymmärretään paitsi uusina innovaatioina myös uudenlaisena elvytyspolitiikkana. Yhdysvalloissa elvytyspolitiikkaa on harkitusti lähennetty ympäristöpolitiikkaan, kun elvytystä kohdistettiin esimerkiksi raideliikenteen kehittämiseen, hän sanoo.

Paneeli politiikan haastajana

Markku Ollikainen toivoo, että Ilmastopaneeli voisi kannustaa päätöksentekijöitä katsomaan totutun tien ulkopuolelle ja haastamaan muun muassa päästökauppaan ja bioenergiaan liittyvissä teemoissa, joissa Ollikaisen mukaan on menty EU:ssa pieleen.

”Porukalla pystymme tuottamaan parempaa kuin yksiköinä ja sanomallamme on enemmän painoarvoa. Haasteena on tulla kuulluksi, jos sanoma ei miellytäkään.”