Marja Järvelä

Marja Järvelä haastaa paneelin luoviin ohituksiin perässä hiihdon sijaan

Yhteiskuntapolitiikan emeritaprofessori Marja Järvelä Jyväskylän yliopistosta edustaa Ilmastopaneelissa yhteiskuntatieteiden ääntä. Pitkän uran ympäristö-, ilmasto- ja luonnonvarakysymysten tutkimuksen parissa tehnyt sosiologi kysyy paneelissa haastavat kysymykset siitä, miten eri toimijat ottavat ilmastotoimet aidosti osaksi tekemistään.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on ei-kenenkään asiaa, jos keskeiset toimijat eivät löydä sille selkeää ruutua omassa toiminnassaan

Toimijoiden lisäksi Järvelä peräänkuuluttaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, jotka pureskellaan pienten ja suurten tekojen politiikaksi ja erilaisiksi poluiksi ison muutoksen tiellä.

”Ilmastopolitiikan on oltava selkeää ja ymmärrettävää, mutta ennen kaikkea hyväksyttävää. Ilmastonmuutoksen kokoisen haasteen vaatima yhteiskunnan rakenteellinen muutos on mahdollista vain jos eri toimijat pitävät ilmastopolitiikkaa hyväksyttävänä”, Järvelä sanoo ja lisää, että hyväksyttävyyden eteen on vielä tehtävä paljon työtä.

Kansalaisen tasolle

Marja Järvelä on tutkinut kestävää kehitystä, kuluttamista ja elämäntapoja. Hän toivoo, että myös Ilmastopaneeli suuntaa katseen kansallisen päätöksenteon lisäksi kansalaiseen.

”Juhlallisten tavoitteiden, kuten matalahiilisen elämäntavan ja kestävien kulutusvalintojen purkaminen kansalaisen tasolle on tärkeää”, Järvelä korostaa.

Hän toivoo, että monitieteisenä ryhmänä Ilmastopaneeli tavoittaisi ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä mahdollisimman monesta näkökulmasta ja mahdollisimman monenlaisen toiminnan huomioiden.

”Meillä on mahdollisuus haastaa, ehdottaa uutta ja tehdä luovia ohituksia totuttujen käytäntöjen ohitse. Tätä tarvitaan etenkin sellaisen elinkeinorakennemuutoksen edistämiseksi, joka tuo ihmisille ilmastopolitiikan huomioonottavaa kestävää toimeentuloa ja työtä. Näin voidaan myös tukea teknologisesti järkevän vähähiilisen yhteiskunnan kasvua.”