Lassi Linnanen

Yhtä suomalaista kohti ilmastonmuutoksen torjunta maksaisi kahvikupillisen verran päivässä

Professori Lassi Linnanen kertoo systeemisen muutosajattelun merkityksestä Ilmastopaneelin työssä ja kulutuksen roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ilmasto on yksi isoista kestävyyshaasteistamme – mutta vain yksi. Ilmastokriisin torjuminen, lajien kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttäminen ja kasvavan väestön ruokahuollon järjestäminen ovat kaikki vaikeita tehtäviä. Ne ovat ”häijyjä ongelmia”: huonosti määriteltyjä, monimutkaisia, ja jatkuvasti muuttuvia.

Polkuriippuvuuden katkaiseminen nykyisestä resurssi-intensiivisestä fossiiliseen energiaan perustuvasta talousjärjestelmästä on tärkeä teema ilmastopolitiikassa. Laajat sosiotekniset järjestelmät muuttuvat vasta, kun lähes kaikki investoinnit kohdentuvat vanhan järjestelmän vahvistamisen sijasta uusiin innovaatioihin. Tarvitsemme siis uudenlaisen ajatusmallin (katso Lappeenrannan teknillisen yliopiston video, joka näyttää, miten se tehdään).

”Tarvitaan toimintaa niin arjessa, teollisuudessa kuin politiikassakin, jotta monimutkainen, useita takaisinkytkentöjä, hidasteita ja jopa lukkoja sisältävä nykyjärjestelmä muuttuu riittävän nopeasti.”

Edustan systeemistä muutosajattelua. Muutos pitää ymmärtää systeemisellä tasolla, jotta sitä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Systeemisen muutosajattelun avulla on mahdollista hahmottaa, että tarvitaan toimintaa niin arjessa, teollisuudessa kuin politiikassakin, jotta monimutkainen, useita takaisinkytkentöjä, hidasteita ja jopa lukkoja sisältävä nykyjärjestelmä muuttuu riittävän nopeasti.

Kansalaisten joukkovoima ei ole vielä kunnolla herännyt. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kulutuksen rooli on suuri, sillä suurin osa energiasta käytetään välillisesti, tuotteisiin ja palveluihin sitoutuneena. Yleisesti ajatellaan, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi kallista. Mutta itse asiassa rahasta ratkaisu ei ole kiinni. Yhtä suomalaista kohti ilmastonmuutoksen torjunta maksaisi vain yhden kahvikupillisen verran päivässä.