Kristiina Regina

Maaperätutkija haluaa minimoida ruuantuotannon ilmastovaikutukset

Professori Kristiina Regina kertoo omasta roolistaan ilmastopaneelin jäsenenä ja hänelle tärkeistä teemoista.

Olen maaperätutkija, ja minulle erityisen tärkeä aihe on maaperän kunnosta huolehtiminen siten, että ruuantuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen voidaan minimoida. Suurin osa maatalouden päästöistä liittyy maaperän ainekiertoihin. On kiehtovaa ajatella, kuinka pienenpienen maaperämikrobin toiminta kytkeytyy globaaliin ilmastojärjestelmään.

Ruokaa ei pystytä täysin päästöttömästi tuottamaan, mutta tuottajien, kuluttajien ja politiikasta päättävien toimilla tuotantojärjestelmää voitaisiin muuttaa vähäpäästöisemmäksi. Olen työssäni kiinnittänyt huomiota erityisesti viljeltyjen turvemaiden päästöihin, koska ne ovat maatalouden suurin päästölähde. Toivoisin, että niiden viljelyssä voitaisiin vähitellen ottaa käyttöön vähemmän turvetta kuluttavia menetelmiä ja että uutta peltoa ei tarvitsisi raivata turvemaista.

”Ruokaa ei pystytä täysin päästöttömästi tuottamaan, mutta tuottajien, kuluttajien ja politiikasta päättävien toimilla tuotantojärjestelmää voitaisiin muuttaa vähäpäästöisemmäksi.”

Ilmastopaneelin jäsenenä pyrin antamaan politiikan valmistelijoiden käyttöön tutkimustietoa, jonka avulla esimerkiksi maatalouspolitiikkaa voidaan kehittää yhä enemmän ilmastovaikutuksia huomioivaksi. Toivoisin näkeväni tieteellisin perustein kehitettyjä käytännön työkaluja maankäytön muutosten ja viljelymenetelmien ilmastovaikutusten arviointiin.