Kati Kulovesi

Kati Kulovesi odottaa osapuolten lähentymistä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

Kati Kulovesi on kansainvälisiin ympäristö- ja talouskysymyksiin erikoistunut kansainvälisen oikeuden professori Itä-Suomen yliopistosta. Hän seuraa kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja ja kirjoittaa keskusteluun liittyvää kirjallisuutta.

Nyt Kuloveden huomio kiinnittyy erityisesti joulukuun 2015 Pariisin kansainväliseen ilmastokokoukseen. Siellä tärkein kysymys on löytää keinoja päästöjen vähentämiseksi mahdollisimman paljon ja nopeasti.

”Pariisin ilmastokokouksessa olisi tärkeää tehdä päätöksiä päästöjen leikkaamiseksi mahdollisimman nopeasti. Toinen tärkeä aihe on kestävän rahoituspohjan löytäminen.”

”Päästöillä on monia lähteitä, teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden on ollut vaikea muodostaa yhteistä käsitystä vastuun jakautumisesta oikeidenmukaisesti eri maiden välillä. Samoin rahoitus- ja teknologiakysymykset jakavat mielipiteitä. Kehitysmaat vaativat ilmastorahaa teollisuusmaiden julkisista varoista, teollisuusmaat puolestaan korostavat yksityisen sektorin roolia ilmastonmuutoksen vaatimien investointien rahoittamisessa.”

”Pariisissa on tärkeää linjata myös sopimuksen oikeudellisen sitovuuden aste. EU:n ja kehittyvien maiden ajamaa tiukkaa mallia lieventämällä saataisiin todennäköisesti useampia maita mukaan. Kuitenkin on määritettävä riittävät oikeudelliset takeet, jotta järjestelmä on luotettava”, Kulovesi pohtii.

Suomalaisena raportoimassa kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista

Kulovesi kirjoittaa kahden muun suomalaisen tavoin Earth Negotiations Bulletin -julkaisussa. Se tuottaa tietoa ympäristöneuvotteluista ympäri maailman. Kulovesi seuraa ja raportoi YK:n ilmastoneuvotteluita. Julkaisua kirjoittaa yhteensä yli 80 jäsentä ympäri maailman.

”Tavoitteena on olla tasapuolinen ja ajankohtainen tiedonlähde ja koota materiaalia neutraalisti ilmastoneuvotteluiden tapahtumista.”