Ilkka Ratinen

Ilmastonmuutoskasvatuksella voidaan vaikuttaa tulevaisuuden päättäjien asenteisiin

Kysyimme apulaisprofessori Ilkka Ratiselta, mitkä teemat ovat hänelle tärkeitä ilmastonmuutoskeskustelussa.

Ilmastonmuutoksesta on nyky-ymmärryksen myötä tullut yksi maapallon megatrendi, joka ohjaa muiden megatrendien lisäksi sitä, millainen tulevaisuus maapallolla on edessä. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen ovat tärkeitä asioita. Olen sekä maantieteilijä että kasvatustieteilijä, joten tarkastelen ilmastonmuutosta monitieteisesti.

”Suomella pitäisi olla selkeä ilmastonmuutos-kasvatuksen strategia.”

Ilmastonmuutoskasvatus on tärkeä asia ilmastopolitiikassa, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa tulevaisuuden päättäjien asenteisiin. Jos ilmastonmuutoskasvatus ulotetaan laajemmin yhteiskuntaan ja ihmiset osallistetaan siihen, vaikutukset ovat nopeammat. Suomella pitäisikin olla selkeä ilmastonmuutoskasvatuksen strategia.

Tärkeä konkreettinen ja myönteinen muutos ilmastonmuutoksen torjumisessa olisi siirtyminen aidosti puheista tekoihin. Energian ja materiaalin kuluttamiselle pitäisi löytää oikeasti kestäviä ratkaisuja niin lokaalisti kuin globaalisti.