Heikki Liimatainen

Heikki Liimatainen kehittäisi yhdyskuntarakennetta suosimaan pyöräilyä ja nopeaa joukkoliikennettä

Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä työskentelevä Tampereen teknillisen yliopiston apulaisprofessori Heikki Liimatainen on erikoistunut liikenteen ympäristövaikutuksiin ja liikennetalouteen.

”Ihmisten ja tavaroiden liikkumismahdollisuuksien kehittäminen tukee taloudellista hyvinvointia, mutta samalla se aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Liikennetaloudessa on kyse näiden tekijöiden tasapainottamisesta”, Liimatainen kertoo.

Ilmastonmuutoksen näkökulmasta tutkijatohtori korostaa hiilidioksidipäästöjen pienentämistä ja penää kokonaiskäsitystä liikennetottumuksista.

”Edelleen ratkaisuissa suositaan ja tuetaan henkilöautoilua. Tarvitaan autotonta elämää tukevia yhdyskuntia, joissa on nopea julkinen liikenne ja turvallista ja viihtyisää jalankulkijoille ja pyöräilijöille.” Liimatainen mainitsee Oulun suomalaisittain esimerkilliseksi pyöräilykaupungiksi, mutta paljon olisi vielä opittavaa esimerkiksi Kööpenhaminan pyöräväylistä.

”Olisi tärkeää nopeuttaa joukkoliikennettä. Tutkimusten mukaan ihmiset valitsisivat joukkoliikenteen, jos matka-aika olisi yhtä nopeaa kuin henkilöautolla kulkeminen.”

Vaihtoehtoista energiaa liikenteeseen

Ilmastonmuutos haastaa polttoaine- ja polttomoottoriteollisuutta. Liimataisen mukaan ensisijaista on kehittää riittävän suuripitoisena käytettäviä synteettisiä biopolttoaineita. Nämä toisen sukupolven biopolttoaineet eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa.

Pidemmällä aikavälillä saadaan enemmän hyötyjä kehittämällä sähköllä liikkuvia ajoneuvoja.

”Arvelen plug in -hybridien yleistyvän ennen kuin täyssähköautojen akkujen latausnopeus ja kesto riittävät keskivertokuluttajalle. Norjassa sähköautojen myynti kasvoi tuntuvien kannustimien myötä. Norjan ratkaisussa koen ongelmaksi henkilöautoilun tukemisen jopa joukkoliikenteen kustannuksella, kun sähköautot saavat ajaa bussikaistoilla ja ne ovat vapautettuja pysäköinti- ja tietullimaksuista.”

Liimatainen seuraa liikenneratkaisuja myös globaalissa mittakaavassa. Jos Kiina ja Intia autoistuvat länsimaiden tasolle, maailman autokanta kaksinkertaistuu.

”Näissä maissa olisi tarpeen kehittää liikennemalleja, jotka eivät pohjaudu henkilöautoiluun. Heidän kannattaisi siirtyä suoraan uudempiin malleihin.”