Antti Asikainen

Fossiilisten raaka-aineiden ja energian käytön on vähennyttävä merkittävästi

Professori Antti Asikainen kertoo, mikä rooli metsillä on ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Ilmastonmuutos koskettaa koko ihmiskuntaa ja sillä on suoria ja välillisiä vaikutuksia Suomeen ja tärkeimpään luonnonvaraamme, metsiin. Suomen näkökulmasta sekä metsäluonnon sopeutuminen ilmastonmuutokseen että metsien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat tärkeitä kysymyksiä. Metsäsektoriin ja sen toimintaan liittyvä asiantuntemus on keskeinen panokseni ilmastopaneelin työhön.

”Suomen näkökulmasta sekä metsäluonnon sopeutuminen ilmastonmuutokseen että metsien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat tärkeitä kysymyksiä.”

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä hiilinieluna ja toisaalta uusiutuvan energian ja raaka-aineiden lähteenä on tärkeä teema. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen lisäksi biotalouden tuomat haasteet metsien käytölle ovat käynnistäneet vilkasta keskustelua siitä, mikä olisi tasapainoinen ja kestävä tapa hoitaa ja käyttää metsiä. Asiantuntijoiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja käytännön toimijoiden välinen keskustelu ja myös väittely, joka perustuu relevanttiin tietoon ja sen tulkintaan johtanee – jos ei parhaaseen – niin ainakin toteuttamiskelpoiseen metsäilmastopolitiikkaan ja sen sovelluksiin.

Fossiilisten raaka-aineiden ja energian käytön on vähennyttävä merkittävästi. Toivon ensinnäkin, että löydämme aidosti ilmastonmuutosta hidastavia metsien ja metsän tuotteiden kasvatuksen ja käytön yhdistelmiä, ja että ne onnistutaan myös toteuttamaan käytännössä. Toiseksi toivon, että pystymme torjumaan metsiimme kohdistuvat, muuttuvan elinympäristön mukanaan tuomat uhkat, jotta metsien hiilivarastot eivät purkaudu hallitsemattomasti erityyppisten metsätuhojen seurauksena.