Markku Ollikainen

Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Professori, ympäristöekonomia
Helsingin yliopisto
markku.ollikainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1201

Sipilän hallitus ja kansainvälinen ilmastopolitiikka

Hallitustunnustelija, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ehdottaa hallitusohjelmaan seuraavaa kirjausta: ”Hallitus toimii kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Sopimuksen …

Ilmastonmuutoksen riskit tarkastelussa

Riski on sanana kaikille tuttu, mutta harvoin pysähdymme miettimään mitä kaikkea tuon sanan taakse kätkeytyy. Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) viidennen arviointiraportin mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia riskejä …

Kati Kulovesi

Kati Kulovesi
Professori
kansainvälinen oikeus,
Itä-Suomen yliopisto
kati.kulovesi@uef.fi
puh. 050 439 217

Genevestä Pariisiin – paljon työtä jäljellä ilmastoneuvotteluissa

Uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus on määrä solmia joulukuussa Pariisissa. Siihen liittyvät valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Virallinen perusta Pariisin sopimukselle syntyi helmikuussa, kun YK:n ilmastosopimuksen osapuolina olevat …

Heikki Liimatainen

Heikki Liimatainen
Apulaisprofessori
uudistuva liikenne, Tampereen teknillinen yliopisto
heikki.liimatainen@tut.fi
puh. 040 849 0320

Mihin liikenteen päästövähennystoimenpiteet pitäisi kohdistaa?

Liikenne muodostaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidenneksen ja on suurin päästöjen aiheuttaja päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Tämän vuoksi päästövähennystavoitteet kohdistuvatkin voimakkaasti liikenteeseen. Toisin kuin julkisuudesta usein saa …

Jyri Seppälä

Jyri Seppälä
Professori
kestävä kulutus ja tuotanto,
SYKE
jyri.seppala@ymparisto.fi
puh. 040 740 1708

Biotaloushuuman takana – metsän mahdollisuudet tutkimuksen näkökulmasta

Suomessa viime vuonna julkistettu biotalousstrategia pitää sisällään selvän viestin: Suomesta halutaan kehittyvän biotalouden mallimaa, jossa bioteollisuutemme vetää maamme teollisuuden uuteen nousuun. Asiasta on puhuttu pitkään …

Kati Kulovesi

Kati Kulovesi
Professori
kansainvälinen oikeus,
Itä-Suomen yliopisto
kati.kulovesi@uef.fi
puh. 050 439 217

Pariisin ilmastosopimus 2015 vaatii vielä runsaasti työtä

Pariisin ilmastokonferenssi joulukuussa 2015 on tällä hetkellä kansainvälisen ilmastopolitiikan keskipisteessä. Pariisin kokouksen tavoite on tärkeä ja kiireellinen: solmia uusi YK:n alle sijoittuva ilmastosopimus, johon kaikki …