Suomen ilmastopaneeli - The Finnish Climate Change Panel


http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/kuvat/kuvitus/kokous_1.jpg

Selvitykset ja lausunnot

Ilmastopaneeli tekee ilmastopolitiikan valmistelun ja toimeenpanon kannalta keskeisiä katsauksia ja selvityksiä. Paneeli valitsee käsiteltäväkseen teemoja, joiden se näkee olevan poliittisen päätöksenteon kannalta keskeisiä. Lisäksi ilmastopolitiikkaa valmistelevat tahot kuten ministeriöt voivat esittää paneelille toimeksiantoja.