Suomen ilmastopaneeli - The Finnish Climate Change Panel


Aktuella utredningar

CLEANTECHPROJEKTET

Cleantech, det vill säga ren teknologi, innebär alla sådana produkter, tjänster, processer och system som orsakar mindre skada för miljön än deras typiska alternativ. Klimatpanelens projekt utreder termen och granskar rollen av cleantech i minskningen av växthusgasutsläppen samt dess roll för nationalekonomin och för främjandet av sysselsättningen. Projektet samlar ihop vetenskaplig forskningsdata, producerar ny information tillsammans med aktörer inom branschen och svarar på följande frågor:

  • Hur betydelsefull är cleantech-branschen just nu med tanke på Finlands nationalekonomi och minskningen av klimatutsläppen?
  • Hurdan är utvecklingspotentialen för branschen och dess inverkan på nationalekonomin samt främjandet av sysselsättningen fram till åren 2020 och 2030?
  • Med vilka åtgärder kan cleantech-branschen främjas effektivast och därmed minska växthusgasutsläppen snabbast?