Suomen ilmastopaneeli - The Finnish Climate Change Panel


http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/kuvat/kuvitus/2014_airaksinen.jpg

Miimu Airaksinen peräänkuuluttaa rakennusten energiakysymyksissä kokonaiskuvaa yksityiskohtien sijaan

Energiatehokas rakennus on monen asian summa. Se vaatii toteuttamista, ylläpitämistä ja huoltamista. Pelkkä suunnittelu ei riitä, muistuttaa professori Miimu Airaksinen.

Airaksinen tuntee sekä suomalaisen että eurooppalaisen rakennusalan haasteet ja vahvuudet. Hän tutkii rakennetun ympäristön ekotehokkuutta VTT:llä ja hahmottelee rakennusalan tulevaisuuden painopisteitä eurooppalaisessa European Construction Technology Platformissa.

"Rakentamisessa tulisi päästä niin sanotusta osa-optimoinnista eroon ja pohdittava, mistä toimista saadaan suurimmat vaikutukset energia- ja ekotehokkuudessa. Harvoin mikään valinta on yksi­oikoisesti hyvä tai huono." Miimu Airaksinen

Nopeilla toimilla parhaat vaikutukset

"Rakentamisessa tulisi päästä niin sanotusta osa-optimoinnista eroon ja pohdittava, mistä toimista saadaan suurimmat vaikutukset energia- ja ekotehokkuudessa. Harvoin mikään valinta on yksioikoisesti hyvä tai huono, vaan oikeassa elämässä kokonaisuus ratkaisee aina sijainnista lähtien", Miimu Airaksinen korostaa.

Varmaa on ainakin se, että rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi on toimittava. Airaksisen mukaan muutoksia on saatava aikaan nykyistä nopeammin.

"Toimiin on ryhdyttävä nyt, jos halutaan pitkän aikavälin vaikutuksia. Rakennukset vastaavat neljästäkymmenestä prosentista koko Suomen energiankulutuksesta. Niiden energia-asioita on mietittävä osana koko suomalaista energiajärjestelmää", hän sanoo.

Kokonaisuuden hahmottamisessa Airaksinen uskoo Ilmastopaneelilla olevan paljon annettavaa. Monitieteellinen näkökulma laajentaa hänen oman näkökulmansa rakennuksesta koko yhteiskuntaan ja siihen miten rakennusten ekotehokkuutta oli ohjattava suhteessa kaikkeen muuhun.

Kestävän elämäntavan vientivaltti

Osaamisesta rakennetun ympäristön ekotehokkuuden parantaminen ei jää kiinni. Suomalaiset ovat erityisen hyviä uuden teknologian käyttöönottamisessa ja rakennusten energiatehokkuuden ratkaisuissa.

"Kirittävääkin kuitenkin on, jos ekotehokkaasta rakentamisesta halutaan Suomen vihreän talouden kilpailuvaltteja. Uutta teknologiaa kehitetään monessa maassa kovalla vauhdilla", Airaksinen kertoo.

Miimu Airaksinen
Tutkimusprofessori
rakennettu ympäristö, VTT
040 770 4832