Suomen ilmastopaneeli - The Finnish Climate Change Panel


http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/kuvat/kuvitus/2016_laukkanen_marita.jpg

"Ilmasto- ja energiapolitiikkaa tulisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena"

VATT:in johtava ekonomisti Marita Laukkanen vaatii nykyistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja korostaa kustannustehokkuuden merkitystä.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista ongelmista. Vaikutukset ovat laajoja ja kauaskantoisia.  Tämän päivän toimet  (tai toimimatta jättäminen) vaikuttavat kauas tulevaisuuteen, tulevien sukupolvien elämään ja valintamahdollisuuksiin. Kyseessä ei ole pelkästään ympäristökysymys, joka vaikuttaa ympäristöstä kiinnostuneiden ihmisten hyvinvointiin – ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kaikkien elämään ja voi saada aikaan suuria muutoksia esimerkiksi ruoan tuotantomahdollisuuksissa ja muuttoliikkeessä.

Vaikka tutkimustiedon perusteella on tarpeen toimia nyt, politiikan horisontti on lyhyt ja todelliset ilmastotoimet jäävät usein vaatimattomiksi. Keskusteleminen on minusta tärkeää, jotta tieto ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemiseen vaadittavista toimista leviää myös kansalaisille. Äänestäjät voivat vaikuttaa politiikan suuntaan ja kunnianhimoon ja kuluttajat yritysten päätöksiin.

Nykyistä kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan lisäksi minulle tärkeä teema on kustannustehokkuus – eli haluttujen ilmastotavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman pienin kustannuksin. 

Nykyistä kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan lisäksi minulle tärkeä teema on kustannustehokkuus – eli haluttujen ilmastotavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman pienin kustannuksin. Yksi tärkeä kustannustehokkuuteen liittyvä elementti on ilmasto- ja energiapolitiikan tarkastelu yhtenä kokonaisuutena sekä ilmasto-, energia- ja alue- ja teollisuuspolitiikan keskinäisten riippuvuuksien huomioon ottaminen. Suomessa politiikkaa tehdään pala palalta eri sektoreilla, jolloin osa ilmastotoimiksi nimetyistä politiikkatoimista voi vähentää muiden ilmastotoimien tehoa. Esimerkiksi uusiutuvan energian tukeminen voi vähentää päästökaupan tehoa ja lisätä kokonaispäästöjä.

Tutkimustiedon mukaan kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on päästöjen hinnoittelu veron tai päästökaupan kautta. Joskus voi lisäksi olla tarpeen tukea uusia, vasta kehitysvaiheessa olevia teknologioita. Muuten päällekkäiset toimenpiteet eri sektoreilla eivät ole ilmastopolitiikan kannalta tarpeen. Ilmastopolitiikan kustannuksissa voidaan säästää huomattavia summia, jos tämä tieto otetaan huomioon päätöksenteossa. Toivon ilmastopolitiikan painopisteen siirtyvän hinnoilla ohjaamiseen.

Ilmastopaneelissa haluan välittää taloustieteellistä tutkimustietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. Haluan olla mukana herättämässä keskustelua eri politiikkatoimien tarkoituksenmukaisuudesta ja ennen kaikkea korostaa tarvetta suunnitella politiikkaa kokonaisuutena, jolloin ilmastonmuutosta voidaan hillitä kustannustehokkaasti.

Marita Laukkanen

Johtava ekonomisti
VATT (ympäristötalous) 
040 304 5533