Ilmastopaneeli - Blogi http://www.ilmastopaneeli.fi/fi/blogi/ Ilmastopaneelin blogi Ilmastopaneeli Kuluttajista ilmastokansalaisiksi http://www.ilmastopaneeli.fi/news/97/71/Kuluttajista-ilmastokansalaisiksi/ Kuluttajilta peräänkuulutetaan ilmastotoimia. Syytä onkin, sillä kulutuksen on laskettu aiheuttavan lähes 70 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Kuluttajan odotetaan toimivan vastuullisesti ja hankkivan tietoa siitä, mitkä valinnat ovat ilmaston kannalta kestäviä vai pitäisikö jotain jättää kokonaan hankkimatta. Me kaikki olemme kuitenkin muitakin... Mon, 27 Aug 2018 07:52:30 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/97/71/Kuluttajista-ilmastokansalaisiksi/ Ilmastonmuutoksen hillintätoimien vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin kannattaa arvioida http://www.ilmastopaneeli.fi/news/94/71/Ilmastonmuutoksen-hillintatoimien-vaikutuksia-terveyteen-ja-hyvinvointiin-kannattaa-arvioida/ Ilmastonmuutoksen hillintätoimilla on monenlaisia vaikutuksia suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Lyhyellä tähtäimellä toimien vaikutukset voivat Suomessa olla jopa suurempia kuin itse ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaisten terveyteen ovat lyhyellä tähtäimellä maltillisia. Sen sijaan osa ilmastonmuutoksen hillintätoimista voi muuttaa... Wed, 27 Jun 2018 14:53:59 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/94/71/Ilmastonmuutoksen-hillintatoimien-vaikutuksia-terveyteen-ja-hyvinvointiin-kannattaa-arvioida/ Eroon turhista harhaluuloista – koululaiset tahtovat lisää oppitunteja ilmastonmuutoksesta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/92/71/Eroon-turhista-harhaluuloista-koululaiset-tahtovat-lisaa-oppitunteja-ilmastonmuutoksesta/ Lapset ja nuoret haluavat hillitä ilmastonmuutosta, mutta keinot eivät ole kaikille tuttuja. Mistä aineksista koostuu hyvä ilmastonmuutoksesta kertova oppitunti? Kuvat: Anna Muotka Monimutkaisena ilmiönä ilmastonmuutokseen liittyy paljon harhaluuloja. Ilmastoon ja ympäristöön liittyvät asiat menevät herkästi sekaisin myös koululaisilla.... Mon, 07 May 2018 10:29:24 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/92/71/Eroon-turhista-harhaluuloista-koululaiset-tahtovat-lisaa-oppitunteja-ilmastonmuutoksesta/ Ilmastokasvatuksessa pitää olla mukana toivoa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/91/71/Ilmastokasvatuksessa-pitaa-olla-mukana-toivoa/ Ilmastopaneelin ilmastokasvatushanke kehittää työkaluja ilmastonmuutoksen käsittelemiseen kouluissa. Kaksi vuotta kestävä hanke käynnistyi tammikuussa ensimmäisellä työpajalla. Kuvat: Anna Muotka Ilmastonmuutos on erityisen viheliäinen haaste nuorille ja tuleville sukupolville, jotka joutuvat kasvamaan sen riepottelemassa maailmassa. Siksi on tärkeää, että ilmastonmuutosta... Fri, 09 Feb 2018 11:13:08 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/91/71/Ilmastokasvatuksessa-pitaa-olla-mukana-toivoa/ Ilmastopaneelin presidenttigallup: Mikä on presidentin rooli ilmastopolitiikassa? Kysyimme ehdokkailta. http://www.ilmastopaneeli.fi/news/90/71/Ilmastopaneelin-presidenttigallup-Mika-on-presidentin-rooli-ilmastopolitiikassa-Kysyimme-ehdokkailta/ Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt meidän kaikkien elämään. Keskustelu ilmastosta on keskeinen osa valtioiden kanssakäymistä. Miten Suomen presidentin pitäisi tarttua aikamme suurimpaan haasteeseen? Ilmastopaneeli toteutti presidenttigallupin, sillä ilmastonmuutos on yksi aikamme isoimpia ratkaistavia kysymyksiä ja sen vaikutukset ovat jo nyt... Tue, 23 Jan 2018 12:30:00 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/90/71/Ilmastopaneelin-presidenttigallup-Mika-on-presidentin-rooli-ilmastopolitiikassa-Kysyimme-ehdokkailta/ Ilmastokasvatuksesta metsätuhojen todennäköisyyteen ja sähköautoilun kannustimiin – Ilmastopaneeli pureutuu selvityksissään ajankohtaisiin ilmastokysymyksiin http://www.ilmastopaneeli.fi/news/89/71/Ilmastokasvatuksesta-metsatuhojen-todennakoisyyteen-ja-sahkoautoilun-kannustimiin-Ilmastopaneeli-pureutuu-selvityksissaan-ajankohtaisiin-ilmastokysymyksiin/ Suomen Ilmastopaneeli toteuttaa parhaillaan useita ajankohtaisiin ilmastokysymyksiin keskittyviä selvityksiä. Paneeli pyrkii muun muassa kartoittamaan muiden kansallisten ilmastopaneelien toimintaa, parantamaan Suomessa tehtävää ilmastokasvatusta, selkiyttämään hiilineutraaliuden ja osallistamisen käsitteitä ilmastopolitiikassa sekä selvittämään sähköautoilua edistäviä ohjauskeinoja Suomessa. Lisäksi paneeli kartoittaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien metsätuhojen todennäköisyyttä... Tue, 16 Jan 2018 08:45:10 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/89/71/Ilmastokasvatuksesta-metsatuhojen-todennakoisyyteen-ja-sahkoautoilun-kannustimiin-Ilmastopaneeli-pureutuu-selvityksissaan-ajankohtaisiin-ilmastokysymyksiin/ Milloin energia- ja ilmastostrategia jalkautuu maatalouteen? http://www.ilmastopaneeli.fi/news/83/71/Milloin-energia-ja-ilmastostrategia-jalkautuu-maatalouteen/ Kristiina Regina Maatalouden yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt (metaani, dityppioksidi ja hiilidioksidi) ovat noin 20 % Suomen kokonaispäästöistä. Mukana on laskevia päästölähteitä, mutta kokonaisuudessaan nämä päästöt eivät ole laskeneet 1990-luvun alkuvuosien jälkeen.  Maankäyttösektorilla ne ovat jopa nousseet. Maatalouden merkittävin päästölähde on... Fri, 24 Feb 2017 10:11:47 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/83/71/Milloin-energia-ja-ilmastostrategia-jalkautuu-maatalouteen/ Ilmastopaneeli julkaisi selvityksen cleantechistä http://www.ilmastopaneeli.fi/news/82/71/Ilmastopaneeli-julkaisi-selvityksen-cleantechista/ Cleantech eli puhtaat teknologiat tarkoittavat kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden tyypillisistä vaihtoehdoista. Suomen Ilmastopaneeli tarkastelee tuoreessa selvityksessään  cleantechin roolia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä koko kansantalouden ja sen työllisyyden edistämisessä. " Vaikka... Tue, 29 Nov 2016 16:38:05 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/82/71/Ilmastopaneeli-julkaisi-selvityksen-cleantechista/ Trumpin valinta uhkaa jarruttaa Pariisin sopimuksen toteuttamista http://www.ilmastopaneeli.fi/news/81/71/Trumpin-valinta-uhkaa-jarruttaa-Pariisin-sopimuksen-toteuttamista/ Markku Ollikainen USA:n vaalitulos saatiin kesken Marrakechin ilmastokokouksen ja se oli kaikille shokki. Hetken aikaa 25 000 osanottajaa haukkoivat henkeään ja hämmennys valtasi alaa. Yhdysvaltain edustajat kuitenkin vakuuttivat, että ilmastotoimet etenevät USA:ssa: osavaltiot ja kaupungit jatkavat kuten ennenkin ja yrityksille... Tue, 22 Nov 2016 08:38:30 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/81/71/Trumpin-valinta-uhkaa-jarruttaa-Pariisin-sopimuksen-toteuttamista/ Pariisin ilmastosopimuksesta vuosi http://www.ilmastopaneeli.fi/news/80/71/Pariisin-ilmastosopimuksesta-vuosi/ Miimu Airaksinen Pariisin ilmastosopimus neuvoteltiin vuosi sitten ja nyt se astui voimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa historiassa 187 maata on valmiita vähentämään päästöjä. Kaikki maat, jotka ovat ratifioineet Pariisin sopimuksen, ovat myös oikeudellisesti sitoutuneet päästövähennyksiin. Tällä... Thu, 10 Nov 2016 08:44:43 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/80/71/Pariisin-ilmastosopimuksesta-vuosi/ Komissio oikealla tiellä vähäpäästöisen liikenteen strategiassaan http://www.ilmastopaneeli.fi/news/79/71/Komissio-oikealla-tiella-vahapaastoisen-liikenteen-strategiassaan/ Heikki Liimatainen Heinäkuussa Euroopan komissiolta tuli tiedonanto ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia” . Se käsittelee liikenteen päästöjen vähentämistä liikennejärjestelmän tehokkuuden, vähäpäästöisten energiavaihtoehtojen ja vähäpäästöisten ajoneuvojen kehittämisen näkökulmista. Samalla strategia luo päästövähennyksiin tarvittavan kokonaisnäkemyksen, mutta painottuu valitettavasti teknologisiin keinoihin. Suomen... Thu, 20 Oct 2016 15:30:09 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/79/71/Komissio-oikealla-tiella-vahapaastoisen-liikenteen-strategiassaan/ Valtiot yllättivät ilmastopolitiikassa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/78/71/Valtiot-yllattivat-ilmastopolitiikassa/ Marja Järvelä Huhtikuun 22. päivä 175 maata allekirjoitti Pariisin sopimuksen ja vasta muutamia lupauksia saatiin, jotka koskivat ratifiointia. Allekirjoitusten jälkeen, joita lopulta kertyi 196, seurasi hiljaiseloa ratifiointiasiassa ainakin suuren yleisön näkökulmasta. Ilmastoasiat häipyivät median päänäyttämöltä ja yleisön huomio meillä... Tue, 11 Oct 2016 15:49:18 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/78/71/Valtiot-yllattivat-ilmastopolitiikassa/ Metsät ja metsien tuotteet biotalous- ja hiilivaa’assa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/77/71/Metsat-ja-metsien-tuotteet-biotalous-ja-hiilivaa-assa/ Antti Asikainen Suomen metsät ja metsävarat ovat joutumassa biotalouden kasvavan raaka-ainetarpeen ja ilmastonmuutoksen hillinnän pelinappulaksi. Suomessa väitellään erityisesti siitä, heikkeneekö metsiemme ilmaston lämpenemistä hillitsevä vaikutus, jos metsien hakkuita lisätään esimerkiksi 10 miljoonalla kuutiometrillä kasvavan biojalostuksen ja –talouden tarpeisiin. ... Fri, 30 Sep 2016 14:49:27 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/77/71/Metsat-ja-metsien-tuotteet-biotalous-ja-hiilivaa-assa/ Maratonia ei voiteta radan reunalta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/76/71/Maratonia-ei-voiteta-radan-reunalta/ Lassi Linnanen Rion olympialaiset tulivat ja menivät, suomalaisittain laihoin tuloksin. Olympiavoiton saavuttaminen vaatii kunnianhimoa, systemaattista työtä, sekä vahvaa ja kannustavaa tukiverkostoa. Samalla tapahtuu olennainen, mutta helposti unohdettu seikka: luopuminen helposta elämästä jonkin tärkeämmän tavoitteen saavuttamiseksi. Jotain tästä yhtälöstä jäi... Mon, 29 Aug 2016 09:13:48 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/76/71/Maratonia-ei-voiteta-radan-reunalta/ Tarvitsemme lisää ilmastonmuutoskasvatusta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/74/71/Tarvitsemme-lisaa-ilmastonmuutoskasvatusta/ Ilkka Ratinen Nyky-ymmärryksen valossa ilmastonmuutos on viime kädessä ihmisten kuluttamisesta johtuva häiriö ilmaston luonnollisessa vaihtelussa. Jos olemme itse aiheuttaneet ilmastonmuutoksen, niin totta ihmeessä me voimme myös hillitä sitä ja sopeutua siitä koituviin muutoksiin. Tässä työssä on lähes mahdotonta onnistua... Fri, 15 Jul 2016 14:44:14 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/74/71/Tarvitsemme-lisaa-ilmastonmuutoskasvatusta/ Ilmastotyössä keskeisintä on yhä ymmärryksen lisääminen http://www.ilmastopaneeli.fi/news/73/71/Ilmastotyossa-keskeisinta-on-yha-ymmarryksen-lisaaminen/ Kristiina Regina Viime aikoina on eri medioissa esitetty aloitteita sisällyttää maatalouden biomassojen sitoma hiili nieluna ilmastoraportointiin. Tämä aiheutti tutkijayhteisössä hämmennystä ja kirvoitti vastineita (mm. Helsingin Sanomissa julkaistun mielipiteen 3.4.2016), joissa esitettiin perusteluja sille, että vuosittain korjattavien biomassojen sitoma hiili... Tue, 17 May 2016 08:58:36 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/73/71/Ilmastotyossa-keskeisinta-on-yha-ymmarryksen-lisaaminen/ Sivut ovat työn alla! http://www.ilmastopaneeli.fi/news/72/71/Sivut-ovat-tyon-alla/ Uuden ilmastopaneelin asettamisen myötä päivitämme sekä panelisteihin ja paneelin työhön että muuhun liittyviä sisältöjä. Pahoittelemme mahdollista haittaa ja toivomme, että löydätte tarvitsemanne tiedot. Sivujen päivityksen on tarkoitus valmistua huhtikuun aikana.     Mon, 21 Mar 2016 13:27:15 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/72/71/Sivut-ovat-tyon-alla/ Uusi ilmastopaneeli on aloittanut työnsä http://www.ilmastopaneeli.fi/news/71/71/Uusi-ilmastopaneeli-on-aloittanut-tyonsa/ Valtioneuvosto asetti 21.1.2016 tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijaelimen ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi ( Suomen ilmastopaneeli ). Suomen ilmastopaneelin tehtävänä on ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Paneelilta on... Mon, 21 Mar 2016 09:01:23 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/71/71/Uusi-ilmastopaneeli-on-aloittanut-tyonsa/ Valtioneuvosto nimitti uuden ilmastopaneelin http://www.ilmastopaneeli.fi/news/68/71/Valtioneuvosto-nimitti-uuden-ilmastopaneelin/ Valtioneuvosto nimitti tänään nelivuotiskaudeksi 15-henkisen paneelin . Uuden ilmastopaneelin puheenjohtajana toimii edellisen paneelin tapaan ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistolta. Yhteystiedot: Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopisto, p. 050 3444 345 Pirkko Heikinheimo, Suomen ilmastopaneelin pääsihteeri, ympäristöministeriö,... Thu, 21 Jan 2016 13:45:31 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/68/71/Valtioneuvosto-nimitti-uuden-ilmastopaneelin/ 2 astetta vai 1.5 – millainen politiikka numeroiden taustalla http://www.ilmastopaneeli.fi/news/67/71/2-astetta-vai-1-5-millainen-politiikka-numeroiden-taustalla/ Markku Ollikainen Aika moni meistä tieteilijöistäkin yllättyi, kun Pariisin ensimmäisiin sopimusluonnoksiin ilmaantui 1.5 asteen tavoite. IPCC:n koko työ oli perustellut tarvetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 2 asteen. Osoittautuivatko maailman johtajat radikaalimmiksi kuin tieteentekijät? Pariisin kokouksen päätösasiakirjassa tilataan IPCC:lta selvitys,... Mon, 18 Jan 2016 11:00:36 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/67/71/2-astetta-vai-1-5-millainen-politiikka-numeroiden-taustalla/ Ilmastodiplomatiaa ja kaunopuheisuutta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/65/71/Ilmastodiplomatiaa-ja-kaunopuheisuutta/ Markku Ollikainen Pariisin ilmastoneuvottelut olivat suuri tapahtuma. Siellä kohtasivat kansakuntien tahdot ja toiveet kiihkeässä kanssakäymisessä. Kompromissia väännettiin suljettujen ovien takana ja kansallisille tahdoille etsittiin julkista ilmaisutapaa. Vasta kun on ollut itse mukana, tajuaa, kuinka vaikeaa yhteisen kompromissin löytäminen on... Mon, 04 Jan 2016 09:38:30 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/65/71/Ilmastodiplomatiaa-ja-kaunopuheisuutta/ Oikeudellisesti sitova vai jotain muuta – Pariisin ilmastosopimuksen oikeudellisesta merkityksestä http://www.ilmastopaneeli.fi/news/64/71/Oikeudellisesti-sitova-vai-jotain-muuta-Pariisin-ilmastosopimuksen-oikeudellisesta-merkityksesta/ Kati Kulovesi Lauantai-iltana hyväksyttyä Pariisin sopimusta voidaan pitää merkittävimpänä maailmanlaajuisena sopimuksena sitten 1990-luvun. Pariisin kokouksen lopputulos koostuu kuitenkin erilaisista elementistä. Kokouksen tärkein anti on uusi, oikeudellisesti sitova valtiosopimus nimeltään Pariisin sopimus. Pariisin sopimus kuuluu samaan ”perheeseen” kuin vuonna 1992 solmittu... Wed, 16 Dec 2015 17:47:29 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/64/71/Oikeudellisesti-sitova-vai-jotain-muuta-Pariisin-ilmastosopimuksen-oikeudellisesta-merkityksesta/ Pariisista historiallinen käänne hiilineutraaliin globaaliin talouteen http://www.ilmastopaneeli.fi/news/63/71/Pariisista-historiallinen-kaanne-hiilineutraaliin-globaaliin-talouteen/ Markku Ollikainen Pariisin COP21 neuvotteluissa on saatu ilmastosopimus, jonka kaikki hyväksyvät. Sopimus merkitsee historiallista käännettä kohti vaikuttavampia ilmastotoimia ja hiilineutraalia globaalia taloutta. Mitä Pariisin sopimus saa aikaan? On aivan selvää, että Pariisissa oli välttämätöntä saada aikaan ilmastosopimus. Globaalien... Mon, 14 Dec 2015 10:16:44 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/63/71/Pariisista-historiallinen-kaanne-hiilineutraaliin-globaaliin-talouteen/ Ilmastorahoituksen pulmat uhkaavat laajempaa ilmastosopua http://www.ilmastopaneeli.fi/news/61/71/Ilmastorahoituksen-pulmat-uhkaavat-laajempaa-ilmastosopua/ Kati Kulovesi ja Markku Ollikainen Pariisin ilmastokonferenssin lähestyessä ilmastorahoitus on nousemassa erääksi tärkeimmistä ja vaikeimmista aiheista. Kehitysmaille luvattiin vuonna 2009 Kööpenhaminan konferenssissa 100 miljardia dollaria vuosittaista ilmastorahoitusta vuodesta 2020 alkaen.  Nyt on syytä odottaa kädenvääntöä siitä, onko tämä summa... Mon, 16 Nov 2015 14:16:05 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/61/71/Ilmastorahoituksen-pulmat-uhkaavat-laajempaa-ilmastosopua/ Odotettavissa vaikeita hetkiä Pariisissa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/59/71/Odotettavissa-vaikeita-hetkia-Pariisissa/ Kati Kulovesi Viimeinen valmisteleva neuvottelukierros ennen Pariisin suurta ilmastokonferenssia päättyi Saksan Bonnissa perjantaina 23.10.2015. Miltä YK:n ilmastoneuvottelujen tilanne näyttää sen jälkeen? Puheenjohtajat Daniel Reifsnyder (Yhdysvallat) ja Ahmed Djoghalf (Algeria) yrittivät saada neuvotteluihin vauhtia laatimalla lokakuun alussa Pariisin sopimuksesta... Mon, 26 Oct 2015 12:59:36 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/59/71/Odotettavissa-vaikeita-hetkia-Pariisissa/ Suomen on jo nyt valmistauduttava EU:n päästövähennysten taakanjakoon http://www.ilmastopaneeli.fi/news/58/71/Suomen-on-jo-nyt-valmistauduttava-EU-n-paastovahennysten-taakanjakoon/ Markku Ollikainen Joulukuisesta Pariisin ilmastohuippukokouksesta tulisi sopia kattavasta ja oikeudenmukaisesta sopimuksesta, jonka voimaantulo on mahdollisesti sidottu hiilidioksidipäästövähennysten ja ratifioinnin määrään siten, että voimaantulo viimeistään vuonna 2020 on realistista. Tärkeää on saada 30 suurinta maata tai maaryhmää osallistumaan sopimukseen tavalla,... Tue, 22 Sep 2015 16:14:29 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/58/71/Suomen-on-jo-nyt-valmistauduttava-EU-n-paastovahennysten-taakanjakoon/ Tieto voi myös lisätä tuskaa – ensihavainnot energia- ja ilmastostrategian seurannasta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/56/71/Tieto-voi-myos-lisata-tuskaa-ensihavainnot-energia-ja-ilmastostrategian-seurannasta/ Marja Järvelä Ilmastonmuutos on jo pitkään varjostanut yhteiskuntien kehitystä. Teolliset yhteiskunnat ovat saavuttaneet hyvinvointinsa pitkälti kasvattamalla jatkuvasti hiilipäästöjään. Nyt omaa talouskasvun kehityspolkuaan rakentavien kehittyvien maiden historiallinen mahdollisuus olisi tuottaa hyvinvointia kestävämmin, siis vähäisemmin hiilipäästöin tai jopa hiilineutraalisti. Muutoksessa... Thu, 20 Aug 2015 14:31:05 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/56/71/Tieto-voi-myos-lisata-tuskaa-ensihavainnot-energia-ja-ilmastostrategian-seurannasta/ Mistä piristysruiske YK:n ilmastoneuvotteluihin? http://www.ilmastopaneeli.fi/news/55/71/Mista-piristysruiske-YK-n-ilmastoneuvotteluihin/ Kati Kulovesi Pariisin ilmastokonferenssissa joulukuussa yli 190 maan on tarkoitus hyväksyä uusi, maailmanlaajuinen ilmastosopimus. Valmistelevat neuvottelut jatkuivat kesäkuussa Saksan Bonnissa ”etanan vauhdilla,” kuten YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon huolestuneena totesi. Pariisin sopimuksen luonnos on tällä hetkellä varsin pitkä ja... Fri, 10 Jul 2015 08:29:32 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/55/71/Mista-piristysruiske-YK-n-ilmastoneuvotteluihin/ Kuka maksaa ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot? http://www.ilmastopaneeli.fi/news/54/71/Kuka-maksaa-ilmastonmuutoksen-aiheuttamat-vahingot/ Kai Kokko Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinot laeissa ja yleisesti Suomessa ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Sään ääri-ilmiöt kuitenkin lisääntyvät, ja tarvitsemme lisää julkista keskustelua esimerkiksi satovahinkoihin liittyvistä vastuukysymyksistä. Ilmastolaki tuli voimaan kesäkuun alusta. Ilmastolaissa sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla varaudutaan ja... Fri, 26 Jun 2015 11:44:36 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/54/71/Kuka-maksaa-ilmastonmuutoksen-aiheuttamat-vahingot/ Ilmastopaneelin evästys uudelle hallitukselle: kahdeksan konkreettista ehdotusta toimenpideohjelmaan http://www.ilmastopaneeli.fi/news/51/71/Ilmastopaneelin-evastys-uudelle-hallitukselle-kahdeksan-konkreettista-ehdotusta-toimenpideohjelmaan/ Markku Ollikainen Ilmastopaneeli evästi edellisessä blogikirjoituksessaan hallitustunnustelija Sipilää kirjaamaan strategiseen ohjelmaan vahvan tavoitteen tutkimukseen perustuvasta, työllisyyttä lisäävästä ja innovatiivisesta ilmastopolitiikasta.   Ilmastopaneeli on tyytyväinen, että näitä korostuksia löytyy hallitusohjelmasta. Hallitusohjelma linjaa, että Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut ilmastotavoitteet jo... Thu, 11 Jun 2015 13:23:25 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/51/71/Ilmastopaneelin-evastys-uudelle-hallitukselle-kahdeksan-konkreettista-ehdotusta-toimenpideohjelmaan/ Ilmastopaneelin evästys Sipilän strategiseen ohjelmaan: työllisyyttä lisäävää ja innovatiivista ilmastopolitiikkaa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/50/71/Ilmastopaneelin-evastys-Sipilan-strategiseen-ohjelmaan-tyollisyytta-lisaavaa-ja-innovatiivista-ilmastopolitiikkaa/ Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli haluaa, että hallitustunnustelija Juha Sipilän tulevan hallituksen strategiseen ohjelmaan kirjataan vahva tavoite tutkimukseen perustuvasta, työllisyyttä lisäävästä ja innovatiivisesta ilmastopolitiikasta. Innovaatioita, vientiä ja työllisyyttä saavutetaan edistämällä aktiivisesti puhtaan teknologian toimialojen kehitystä. Samalla biotalouden ydintä eli metsiin... Tue, 19 May 2015 09:25:19 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/50/71/Ilmastopaneelin-evastys-Sipilan-strategiseen-ohjelmaan-tyollisyytta-lisaavaa-ja-innovatiivista-ilmastopolitiikkaa/ Sipilän hallitus ja kansainvälinen ilmastopolitiikka http://www.ilmastopaneeli.fi/news/48/71/Sipilan-hallitus-ja-kansainvalinen-ilmastopolitiikka/ Markku Ollikainen Hallitustunnustelija, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ehdottaa hallitusohjelmaan seuraavaa kirjausta: ”Hallitus toimii kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Sopimuksen on vähennettävä energiavaltaisen teollisuuden hiilivuotoriskiä ja luotava uusia markkinoita puhtaille teknologioille.... Mon, 04 May 2015 12:32:44 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/48/71/Sipilan-hallitus-ja-kansainvalinen-ilmastopolitiikka/ Ilmastonmuutoksen riskit tarkastelussa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/47/71/Ilmastonmuutoksen-riskit-tarkastelussa/ Sirkku Juhola Riski on sanana kaikille tuttu, mutta harvoin pysähdymme miettimään mitä kaikkea tuon sanan taakse kätkeytyy. Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) viidennen arviointiraportin mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa (IPCC 2014). Riski voidaan määritellä kahden... Tue, 14 Apr 2015 16:23:02 +0300 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/47/71/Ilmastonmuutoksen-riskit-tarkastelussa/ Genevestä Pariisiin – paljon työtä jäljellä ilmastoneuvotteluissa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/46/71/Genevesta-Pariisiin-paljon-tyota-jaljella-ilmastoneuvotteluissa/ Kati Kulovesi Uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus on määrä solmia joulukuussa Pariisissa. Siihen liittyvät valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Virallinen perusta Pariisin sopimukselle syntyi helmikuussa, kun YK:n ilmastosopimuksen osapuolina olevat 195 maata tapasivat Genevessä. Kokouksen aikana maat ja maaryhmät esittivät omia... Fri, 20 Mar 2015 12:58:27 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/46/71/Genevesta-Pariisiin-paljon-tyota-jaljella-ilmastoneuvotteluissa/ Ilmastokasvatusta tarvitaan kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa http://www.ilmastopaneeli.fi/news/45/71/Ilmastokasvatusta-tarvitaan-kouluissa-tyopaikoilla-ja-kodeissa/ Hannele Cantell Sanonnan mukaan tieto on valtaa. Näin varmasti onkin, mutta ilmastokasvatuksen näkökulmasta tieto on vain yksi osa-alue, kun tavoitteena ovat yhä ilmastovastuullisemmat kansalaiset. Suomi tarvitsee ilmastoherätyksen. Näin totesi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen Suomen Ilmastopaneelin ilmastokasvatusseminaarissa helmikuussa 2015. Ilmastokasvatus... Fri, 06 Mar 2015 10:48:50 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/45/71/Ilmastokasvatusta-tarvitaan-kouluissa-tyopaikoilla-ja-kodeissa/ Mihin liikenteen päästövähennystoimenpiteet pitäisi kohdistaa? http://www.ilmastopaneeli.fi/news/43/71/Mihin-liikenteen-paastovahennystoimenpiteet-pitaisi-kohdistaa/ HEIKKI LIIMATAINEN Liikenne muodostaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidenneksen ja on suurin päästöjen aiheuttaja päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Tämän vuoksi päästövähennystavoitteet kohdistuvatkin voimakkaasti liikenteeseen. Toisin kuin julkisuudesta usein saa kuvan, liikenteen päästövähennystoimenpiteiden valikoima on laaja, mutta toimenpiteiden priorisointiin tarvitaan lisää tietoa.... Fri, 13 Feb 2015 15:23:33 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/43/71/Mihin-liikenteen-paastovahennystoimenpiteet-pitaisi-kohdistaa/ Biotaloushuuman takana - metsän mahdollisuudet tutkimuksen näkökulmasta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/41/71/Biotaloushuuman-takana-metsan-mahdollisuudet-tutkimuksen-nakokulmasta/ JYRI SEPPÄLÄ Suomessa viime vuonna julkistettu biotalousstrategia pitää sisällään selvän viestin: Suomesta halutaan kehittyvän biotalouden mallimaa, jossa bioteollisuutemme vetää maamme teollisuuden uuteen nousuun. Asiasta on puhuttu pitkään jo ennen biotalousstrategiaa ja panostuksiakin on tehty, mutta tulokset ovat jääneet melko... Thu, 29 Jan 2015 21:41:13 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/41/71/Biotaloushuuman-takana-metsan-mahdollisuudet-tutkimuksen-nakokulmasta/ Pariisin ilmastosopimus 2015 vaatii vielä runsaasti työtä http://www.ilmastopaneeli.fi/news/40/71/Pariisin-ilmastosopimus-2015-vaatii-viela-runsaasti-tyota/ KATI KULOVESI Pariisin ilmastokonferenssi joulukuussa 2015 on tällä hetkellä kansainvälisen ilmastopolitiikan keskipisteessä.  Pariisin  kokouksen tavoite on tärkeä ja kiireellinen: solmia uusi YK:n alle sijoittuva ilmastosopimus, johon kaikki maat osallistuisivat ja joka soveltuisi päästöjen vähentämiseen vuodesta 2020 eteenpäin. Joulukuun... Thu, 08 Jan 2015 22:03:46 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/40/71/Pariisin-ilmastosopimus-2015-vaatii-viela-runsaasti-tyota/ Kuka vastaa ilmastonmuutoksen seurauksista? * http://www.ilmastopaneeli.fi/news/34/71/Kuka-vastaa-ilmastonmuutoksen-seurauksista/ SIRKKU JUHOLA Ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta maailman päästöt ovat vuodesta 2000 kasvaneet. Siksi on syytä yhä enenevässä määrin tarkastella sopeutumiseen liittyviä haasteita. Näiden kahden ilmastopolitiikan lajin vastakkainasettelu onkin nykyään harvinaista: ymmärretään, että päästöjä hillitsemällä voidaan vähentää sopeutumisen tarvetta, ja toisaalta... Wed, 03 Dec 2014 10:08:09 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/34/71/Kuka-vastaa-ilmastonmuutoksen-seurauksista/ Ilmastopolitiikka voi olla myös yksiselitteistä http://www.ilmastopaneeli.fi/news/33/71/Ilmastopolitiikka-voi-olla-myos-yksiselitteista/ Marja Järvelä, Sirkku Juhola, Markku Ollikainen, Pirkko Heikinheimo * Kiinan ja USA:n yhdessä antamat ilmoitukset sitoutumisesta päästöjen vähennykseen ja uusituvan energian osuuden kasvuun on otettu kaikkialla positiivisesti vastaan. Nyt kun kolme suurinta kuormittajaa, Kiina, USA ja EU ovat esittäneet... Sun, 23 Nov 2014 13:16:44 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/33/71/Ilmastopolitiikka-voi-olla-myos-yksiselitteista/ Millaista ilmastolakia Suomeen suunnitellaan? http://www.ilmastopaneeli.fi/news/26/71/Millaista-ilmastolakia-Suomeen-suunnitellaan/ Teksti: Kai Kokko Suomen ilmastolakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, jonka jälkeen valmistellaan lopullinen hallituksen esitys eduskunnalle. Lain valmistelu pohjautuu hallitusohjelmaan ja se täydentää toteutuessaan EU-sääntelyä. Ilmastolain valmistelun lähtökohdat ja tavoitteet on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä. Lain valmisteluryhmässä on ollut... Fri, 28 Feb 2014 11:06:59 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/26/71/Millaista-ilmastolakia-Suomeen-suunnitellaan/ Katse omiin tekoihin http://www.ilmastopaneeli.fi/news/24/71/Katse-omiin-tekoihin/ Teksti: Jyri Seppälä Moni olisi toivonut kunnianhimoisempia tavoitteita EU:n vuoteen 2030 ulottuviin ilmastolinjauksiin. EU:n esimerkin voima on tärkeä, vaikka toisaalta tiedämme hyvin, ettei sen päästövähennystoimilla maapalloa pelasteta. Ilmastoasiat ratkeavat pitkälti Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian päätöksillä lähitulevaisuudessa. Jo nyt... Fri, 31 Jan 2014 13:17:30 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/24/71/Katse-omiin-tekoihin/ Pelkkä päästövähennystavoite ei riitä http://www.ilmastopaneeli.fi/news/22/71/Pelkka-paastovahennystavoite-ei-riita/ Teksti: Markku Ollikainen   Korjatessaan ilmasto- ja energiapolitiikan linjaansa 22.1.2014 EU:n komissio asetti yhden selkeän tavoitteen: EU:n tulisi vähentää päästöjä vuoden 1990 tasolta 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. EU:lle kokonaisuutena asetettiin 27 prosentin ohjeellinen tavoite uusiutuvan energian osuudelle,... Fri, 24 Jan 2014 13:59:45 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/22/71/Pelkka-paastovahennystavoite-ei-riita/ Yhteiskunnan myrskynkestävyys ja sähköverkon omistus http://www.ilmastopaneeli.fi/news/19/71/Yhteiskunnan-myrskynkestavyys-ja-sahkoverkon-omistus/ Teksti: Sanna Syri Fortumin viimeviikkoinen ilmoitus alueellisten ja paikallisten sähköverkkojensa myynnistä pääosin ulkomaisille sijoittajille herätti paljon kiinnostusta. Mutta onko sähköverkkojen omistus tärkein sähköverkkoamme koskeva kysymys, voidaanko omistajuuteen vaikuttamalla ratkaista luotettava ja edullinen sähkönjakelu ja tarvitaanko muita toimia? Fortumin... Wed, 18 Dec 2013 14:59:44 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/19/71/Yhteiskunnan-myrskynkestavyys-ja-sahkoverkon-omistus/ Mikä EU:n päästövähennystavoitteeksi 2030? http://www.ilmastopaneeli.fi/news/17/71/Mika-EU-n-paastovahennystavoitteeksi-2030/ Teksti: Markku Ollikainen Euroopan unionissa pohditaan parhaillaan 35 prosentin vähennystavoitteen asettamista kasvihuonekaasupäästöille vuoteen 2030 mennessä. Kaavailtu tavoite on löysä suhteessa vuonna 2050 tavoiteltavaan 80-90 prosentin vähennykseen. Mutta mikä pahinta, 35 prosentin vähennys ei korjaa niitä ongelmia, joita taloudellinen lama... Tue, 17 Dec 2013 09:32:30 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/17/71/Mika-EU-n-paastovahennystavoitteeksi-2030/ Edistyminen Varsovan ilmastoneuvotteluissa lisää Cleantechin kysyntää Suomesta http://www.ilmastopaneeli.fi/news/16/71/Edistyminen-Varsovan-ilmastoneuvotteluissa-lisaa-Cleantechin-kysyntaa-Suomesta/ Teksti: Ilkka Savolainen Maailman kasvihuonekaasujen päästöt ovat suuremmat kuin koskaan, ja maapallon lämpeneminen jatkuu IPCC:n syyskuussa julkaiseman raportin mukaan. Jos päästöjä ei rajoiteta, ilmaston muuttumisesta tulevat haitat kasvavat valtaviin mittasuhteisiin. Ilmastonmuutoksen hillintä päästöjä rajoittamalla on välttämätöntä. Parhaillaan Varsovan ilmastoneuvotteluissa... Mon, 18 Nov 2013 11:43:16 +0200 http://www.ilmastopaneeli.fi/news/16/71/Edistyminen-Varsovan-ilmastoneuvotteluissa-lisaa-Cleantechin-kysyntaa-Suomesta/